Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cục Thuế TP Cần Thơ vừa ra thông báo số 3788/TB-CTCTH về việc công khai thông tin người nộp thuế có dự án đầu tư kinh doanh bất động sản còn nợ tiền thuế đến 5/10/2021.

Theo thông tin từ Cục Thuế TP Cần Thơ cho biết có 8 doanh nghiệp có dự án đầu tư kinh doanh bất động sản còn nợ thuế bao gồm: tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền phạt vi phạm hành chính... tính đến ngày 5/10/2021 tổng số tiền nợ thuế là hơn 658,6 tỷ đồng.

Ông Trần Hữu Công, Phó phòng phụ trách Phòng Quản lý nợ - Cục Thuế TP Cần Thơ có biết, tính đến 1/11/2021, số tiền nợ thuế của 8 doanh nghiệp bất động sản nêu trên vẫn chưa có thay đổi.

Cụ thể: Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận có số tiền nợ cao nhất với hơn 493,4 tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng (GTGT) hơn 148 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hơn 274 tỷ đồng; tiền phạt vi phạm hành chính (VPHC) gần 4,8 tỷ đồng và tiền chậm nộp hơn 65,8 tỷ đồng.

Công ty TNHH Thiên Lộc nợ hơn 129,3 tỷ đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất gần 41 tỷ đồng; tiền thuế GTGT hơn 10,4 tỷ đồng; tiền phạt VPHC hơn 1,1 tỷ đồng và tiền chậm nộp hơn 76,7 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 8 nợ hơn 23,9 tỷ đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất hơn 208 triệu đồng; tiền thuế GTGT hơn 5,4 tỷ đồng; tiền thuế TNDN hơn 4,1 tỷ đồng và tiền chậm nộp hơn 14 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư – Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ nợ hơn 4 tỷ đồng. Trong đó, thuế TNDN gần hơn 3,7 tỷ đồng và tiền chậm nộp hơn 275 triệu đồng.

Công ty CP Phát triển nhà Cần Thơ nợ hơn 3,5 tỷ đồng, tất cả là tiền sử dụng đất.

Công ty TNHH Long Thịnh - Chi nhánh Cần Thơ nợ hơn 3 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuế GTGT hơn 870 triệu đồng; tiền phạt VPHC hơn 533 triệu đồng và tiền chậm nộp hơn 1,6 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư Cadif nợ hơn 853 triệu đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất hơn 821 triệu đồng; tiền phạt VPHC 4,2 triệu đồng; tiền chậm nộp hơn 32 triệu đồng…

Công ty CP Tập đoàn đầu tư Mekong nợ hơn 456 triệu đồng. Trong đó, tiền thuê đất hơn 97 triệu đồng, tiền chậm nộp hơn 359 triệu đồng.

Đáng chú ý, so với danh sách công bố hồi tháng 6/2021, các doanh nghiệp kể trên đều là những "con nợ" cũ so với thời điểm công bố trước đó, lần này có ít hơn 1 doanh nghiệp, tổng số tiền nợ thuế cũng giảm (lần trước công bố 683 tỷ đồng).