Hướng dẫn phân biệt giữa bệnh sốt xuất huyết và Covid-19 từ Tổ chức Y tế Thế giới Việt Nam.

Cách phân biệt giữa sốt xuất huyết và Covid-19
Cách phân biệt giữa sốt xuất huyết và Covid-19
Cách phân biệt giữa sốt xuất huyết và Covid-19

Bộ Y tế khuyến cáo, hiện tại là thời gian cao điểm của sốt xuất huyết và trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi dễ gây nên tình trạng “dịch chồng dịch”.