Theo Công văn 5452/BYT-KHTC, hiện nay đang có tình trạng một số cơ sở y tế tăng giá so với giá niêm yết, không kê khai, công khai minh bạch giá xét nghiệm Covid-19, gây bức xúc cho nhân dân và trong dư luận xã hội. Vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế công lập thực hiện nghiêm mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19 và sử dụng nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm theo hướng dẫn.

Các cơ sở y tế ngoài công lập đủ điều kiện xét nghiệm Covid-19 không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19, đồng thời phải thực hiện việc quyết định mức giá, kê khai giá, niêm yết giá theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị sản xuất, kinh doanh xem xét giảm giá bán sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro xét nghiệm virus Corona để hỗ trợ cho các đơn vị chống dịch. Các cơ sở y tế không được lấy lý do giá vật tư, hóa chất tăng để tăng giá xét nghiệm. Trường hợp thực hiện xét nghiệm gộp mẫu, các cơ sở y tế phải áp dụng mức giá gộp mẫu, không được áp mức giá mẫu đơn để thu và thanh toán với người bệnh, người sử dụng dịch vụ...

Trước đó, ngày 07/7, Bộ Y tế đã có Công văn 5378/BYT-KHTC hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19. Theo đó, từ 01/7/2021, chi phí xét nghiệm nhanh Covid-19 được xác định theo “thực thanh thực chi”, tức chi và thanh toán với từng đối tượng người bệnh theo số lượng test xét nghiệm nhanh thực tế sử dụng và giá mua test theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt.