Trong Công văn số 453/QLBH -NT ngày 10/4, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Cục nhận được thông tin phản ánh về chất lượng tư vấn, hỗ trợ giao kết hợp đồng bảo hiểm của các đại lý bảo hiểm nhân thọ.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm, đánh giá chất lượng tư vấn, giới thiệu, chào bán sản phẩm bảo hiểm của đại lý bảo hiểm.

Đồng thời, các doanh nghiệp bảo hiểm phải yêu cầu đại lý cung cấp các thông tin về sản phẩm bảo hiểm đầy đủ, chính xác cho bên mua. Phải nghiêm túc xử lý trách nhiệm của đại lý bảo hiểm trong trường hợp vi phạm quy định của pháp luật trong việc thực hiện hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm,

Cùng với đó, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ rà soát, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ, chính sách về quản trị rủi ro, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm. Ảnh: Bộ Tài chính
Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm. Ảnh: Bộ Tài chính

Khi phát sinh các khiếu nại của khách hàng, doanh nghiệp bảo hiểm phải chủ động làm việc, giải quyết các khiếu nại của khách hàng.

Trường hợp khách hàng có phản ánh qua các cơ quan thông tấn báo chí về việc ký kết và thực hiện hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm phải chủ động phản hồi thông tin khách quan, minh bạch đến các cơ quan thông tấn báo chí.

Trước đó, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cũng đã có công văn gửi Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MVI liên quan tới trường hợp Công ty này đã có giao kết hợp đồng bảo hiểm đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (Diễn viên Ngọc Lan).

Theo đó, Cục đã đề nghị Công ty này thực hiện rà soát các thông tin về hợp đồng bảo hiểm giao kết với bà Nguyễn Thị Ngọc Lan và quá trình tư vấn của đại lý bảo hiểm; việc công bố thông tin cho khách hàng khi thay đổi chủ đầu tư và đổi tên doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; công tác dịch vụ và chăm sóc khách hàng đối với các hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trong ngày 11/4.