Công trình đập dâng Lạc Tiến thuộc dự án cấp nước khu kinh tế Vũng Áng của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vũng Áng (thuộc Tập đoàn Hoành Sơn) tại xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Công trình đập dâng Lạc Tiến thuộc dự án cấp nước khu kinh tế Vũng Áng của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vũng Áng (thuộc Tập đoàn Hoành Sơn) tại xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Trước đó, cuối tháng 8/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (NN&PTNT) xin được chuyển đổi 1.107ha đất rừng cho công trình hồ Rào Trổ và đập dâng Lạc Tiến thuộc dự án cấp nước khu kinh tế Vũng Áng của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vũng Áng thuộc Hoành Sơn Group

Trong đó, hồ Rào Trổ 1.089ha gồm rừng tự nhiên 371ha, rừng trồng nguyên liệu 252 a, rừng trồng cao su 465ha; diện tích cho đập dâng Lạc Tiến là 17,9ha rừng trồng nguyên liệu.

Hiện tại số diện tích rừng đề nghị chuyển đổi mục đích sang thực hiện dự án có 366ha thuộc quyền quản lý của Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, 479ha thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh và 261ha do hộ gia đình quản lý.

Trả lời cho vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cho biết hồ sơ dự án không đủ điều kiện để tổ chức thẩm định trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Theo Bộ NN&PTNT, bản đồ hiện trạng rừng khu vực đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án (được biên tập lại từ hồ sơ đánh giá tài nguyên rừng năm 2014) xác định diện tích 123,35ha đất thuộc các Tiểu khu 360A (11,46ha), Tiểu khu 363 (10,25ha), Tiểu khu 366 (88,92ha), Tiểu khu 367B (12,72ha) có hiện trạng là đất trống thuộc quy hoạch đất rừng đặc dụng.

Bộ NN&PTNT cho biết, căn cứ các tọa độ ranh giới và bản đồ mốc đường viền lòng hồ Rào Trổ kèm theo Tờ trình số 320/TTr-UBND ngày 30/8/2021, đối chiếu với bản đồ hiện trạng rừng khu vực đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án và ảnh vệ tinh ngày 23/8/2021, sau khi chồng xếp ranh giới khu vực đề nghị chuyển mục hai đích sử dụng rừng, cho thấy một số diện tích rừng trồng trong khu vực đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án có dấu hiệu bị tác động.

Ngày 25/5/2021, Bộ Bộ NN&PTNT đã có Văn bản số 3070/BNN-TCLN về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, trong đó đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo hiện trạng rừng tại thời điểm đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng.

Tại Văn bản số 57/PTVA-KH ngày 07/6/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng đề nghị Sở Bộ NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh báo cáo UBND tỉnh sử dụng hồ sơ rà soát, đánh giá hiện trạng, tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp do Trung tâm điều tra quy hoạch, thiết kế nông nghiệp nông thôn Hà Tĩnh (đơn vị tư vấn) thực hiện năm 2020.

Tuy nhiên, theo Bộ NN&PTNT tại Tờ trình số 320/TTr-UBND ngày 30/8/2021 và hồ sơ dự án kèm theo, UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đề nghị Bộ Bộ NN&PTNT thẩm định hồ sơ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án. Trong đó hồ sơ đánh giá hiện trạng rừng dự án chỉ được biên soạn lại trên cơ sở hồ sơ điều tra, đánh giá hiện trạng rừng năm 2014. Như vậy, không đúng như đề nghị của chủ đầu tư đưa ra.

Ngày 5/10, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh đã có kết luận về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng sau khi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng và lãnh đạo các sở ngành tỉnh Hà Tĩnh ngày 28/9/2021.

Theo đó, Bộ NN&PTNT giao Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện quy mô diện tích rừng trong phạm vi thực hiện dự án theo từng loại rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất. Trong đó yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh làm rõ diện tích rừng đã tác động, giải phóng mặt bằng cho dự án và diện tích rừng còn lại đến thời điểm hiện tại.

Đối với diện tích rừng còn lại, đánh giá hiện trạng rừng tại thời điểm đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng, đảm bảo đúng hiện trạng, vị trí, đúng diện tích giữa hồ sơ và thực địa; cung cấp hồ sơ và tài liệu chứng minh kèm theo các nội dung trên.

Ngày 8/10, Tổng cục Lâm nghiệp cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện quy mô diện tích rừng trong phạm vi thực hiện dự án theo đúng ý kiến kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại thông báo số 6378/TB-BNN-VP ngày 5/10/2021.

Trước đó, trong báo cáo gửi Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước khu kinh tế Vũng Áng gồm công trình hồ Rào Trổ và đập dâng Lạc Tiến là dự án có quy mô, diện tích thực hiện 2.845ha với dung tích 162,4 triệu m3 nước, có cao trình đỉnh tường chắn sóng +84,6m.

Mục tiêu của dự án là cấp nước cho khu công nghiệp Vũng Áng với công suất 762.000m3/ngày đêm, cấp nước sinh hoạt cho thị trấn Kỳ Anh 12.000m3/ngày đêm, cấp nước tưới ốn định cho 1.335ha đất canh tác và 300ha đất nuôi trồng thủy sản…