Tại công văn số 4241 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận đã công bố công khai danh sách các dự án có vi phạm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, với mức độ chậm từ 3-15 năm. Đây là kết quả kiểm tra của Tổng cục Quản lý đất đai về việc quản lý, sử dụng đất đối với các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ… trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Phần lớn các dự án này ở ven biển thuộc địa bàn TP Phan Thiết, thị xã La Gi, các huyện Hàm Thuận Nam, Bắc Bình và Tuy Phong.

Cụ thể, TP. Phan Thiết có 13 dự án quy mô hơn 144 ha, gồm: khu du lịch sinh thái Oscar; khách sạn nghỉ dưỡng Bình An - Mũi Né; khách sạn du lịch Hữu Lợi; dự án The Balé; khu biệt thự Revera Park; khu du lịch Minh Sơn; khu du lịch Thành Hưng; khu du lịch Mũi Né Infity; khu du lịch Ngọc Khánh; dự án Resort Hotel Lamuine 2; khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp King Sea Phan Thiết; nhà hàng và dịch vụ kết hợp nghỉ dưỡng Phương Trang.

Thị xã La Gi có 8 dự án quy mô hơn 221ha, gồm: khu du lịch sinh thái Whale Hill; khu du lịch E DEN; khu du lịch Thu Hằng; khu du lịch Làng Tre La Gi; khu du lịch Sài Gòn - Hàm Tân; khu du lịch Song Thành; khu du lịch Mũi Đá; khu du lịch Việt Chăm.

Huyện Hàm Thuận Nam có 10 dự án quy mô 112ha, gồm: khu du lịch Huy Hoàng; khu du lịch Cẩm Thái; khu du lịch Honey Beach; khu du lịch Đại Tây Dương; khu nghỉ dưỡng Amina Phan Thiết; khu du lịch sinh thái Kê Gà; khu du lịch Thuận Quý I; khu du lịch Liên Hương - Sài Gòn; khu du lịch Ngọn Hải Đăng; khu du lịch Hòn Lan (Golden Orchid).

Huyện Bắc Bình có 8 dự án quy mô gần 129ha, gồm: khu du lịch Hawaii; dự án du lịch Hòn Nghề 1; khu du lịch sinh thái Francisco Bay; khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Đồi Cát; khu du lịch Tazon Resort; khu du lịch sinh thái Delverton; khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bàu Trắng - Hòn Hồng; khu du lịch sinh thái Hồng Quang - Phan Thiết.

Huyện Tuy Phong có 5 dự án hơn 38ha, gồm: khu nghỉ dưỡng Cà Ná; khu tổ hợp khách sạn cao cấp Utisys; khu du lịch sinh thái Hồ Sông Lòng Sông; khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Châu Lê; khu du lịch Hải Yến.

Khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp King Sea tại TP Phan Thiết.
Khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp King Sea tại TP Phan Thiết.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận cũng đề xuất hủy bỏ đối với 6 dự án do không có khả năng thực hiện; đồng thời, cho phép chuyển tiếp thực hiện đối với 36 dự án để tiếp tục thực hiện các thủ tục về đất đai vì các dự án này đã được Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện kiểm kê hiện trạng, thông báo thu hồi đất, đã bố trí được kinh phí thực hiện.

Đối với danh mục dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất sau 3 năm chưa thực hiện, Sở đề xuất hủy bỏ đối với 12 dự án do không có vốn, không có khả năng thực hiện; cho phép chuyển tiếp thực hiện đối với 99 dự án.

Riêng danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất danh mục có 17 dự án chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó có 12 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích gần 23ha và 5 dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ với diện tích hơn 15ha để thực hiện năm 2023.

Với danh mục các dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất thực hiện năm 2023, Sở thống nhất danh mục có 50 dự án với diện tích là 1.519ha thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất để thực hiện năm 2023.