Ban quản lý khu kinh tế Bình Định cho biết đã chuẩn bị các điều kiện để triển khai đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư xây dựng 3 khu dân cư mới trong khu kinh tế Nhơn Hội. Các dự án gồm Khu đất ở, thương mại dịch vụ 03 (TMDV), Khu đất ở, TMDV 04 và Khu đất ở phía Nam đường trục Khu kinh tế nối dài tại lý trình Km 2+400.

Dự án Khu đất ở, TMDV 03 thuộc quy hoạch điểm số 3 của Quỹ đất dọc đường trục Khu kinh tế nối dài, nằm tại thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch 1/500, diện tích 4,1 ha, tổng mức đầu tư khoảng 621 tỷ đồng. Tiến độ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật (HTKT) 24 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư dự án.

Tiếp đó là dự án khu đất ở, thương mại dịch vụ 04 đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 (Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 5/6/2020), có quy mô diện tích 4,83ha và tổng mức đầu tư dự kiến khoản 781 tỷ đồng.

Bình Định: Tìm chủ cho 3 dự án khu dân cư tại Khu kinh tế Nhơn Hội.
Bình Định: Tìm chủ cho 3 dự án khu dân cư tại Khu kinh tế Nhơn Hội.

Hiện cả hai dự án trên đang được UBND tỉnh Bình Định xem xét quyết định cho đấu giá quyền sử dụng đất để Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức thực hiện (dự kiến trong quý III/2021).

Riêng dự án thứ 3 là khu đất ở phía Nam đường trục khu kinh tế nối dài tại lý trình Km 2+400 nằm trên địa bàn thị trấn Cát Tiến. Dự án đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 (Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 20/4/2020), có quy mô diện tích khoảng 8,58ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoản 649 tỷ đồng.

Cả 3 dự án trên đều nằm trên địa bàn thị trấn Cát Tiến (huyện Phù Cát, Khu kinh tế Nhơn Hội). Tiến độ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật 24 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư dự án.

Theo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện các dự án nêu trên nhằm góp phần hiện thực hóa quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quỹ đất dọc đường trục khu kinh tế nối dài, đã được UBND tỉnh phê duyệt (Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 9/2/2018).

Ban quản lý Khu kinh tế Bình Định cho biết, đang khẩn trương hoàn chỉnh phương án đấu giá trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở trình phê duyệt quyết định đấu giá quyền sử dụng đất và triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Dự kiến, thời gian tổ chức thực hiện đấu giá của dự án này là quý IV/2021.

"Việc khai thác hiệu quả quỹ đất dọc đường trục khu kinh tế nối dài, từng bước hình thành khu dân cư gắn liền với khu đô thị Cát Tiến, tạo nguồn thu cho ngân sách từ chuyển quyền sử dụng đất để góp phần xây dựng phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội", Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh cho hay.