Cụ thể, Liên danh nhà đầu tư gồm CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hải Long và CTCP Tập đoàn Đầu tư Ngân Tín.

Theo đề xuất của nhà đầu tư, Khu đô thị - công nghiệp - du lịch - kinh tế biển Bình Đại có quy mô dự kiến khoảng 3.450ha. Dự án nằm trong địa giới hành chính đất liền của 2 xã Thừa Đức, Bình Thắng.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến xung quanh phạm vi nghiên cứu đề xuất dự án; thiết kế giao thông kết nối khu vực dự án với khu vực xung quanh.

Các sở, ngành tỉnh cũng yêu cầu phải duy trì môi trường sinh thái tại các phân khu nghỉ dưỡng, bệnh viện, du lịch…; việc bố trí các phân khu dự án sao cho phù hợp với an ninh quốc phòng khu vực biên giới biển và sự phát triển logistics.

Biển Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
Biển Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Về cách xử lý chồng lấn giữa dự án với các dự án khác trong khu vực, Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre cho rằng có thể thỏa thuận được giữa các nhà đầu tư các dự án. Quan trọng nhất là tỉnh đang triển khai lập Đề án Khu kinh tế biển 140.000ha. Dự án này nằm hoàn toàn trong khu vực đề án. Vì vậy dự án này nên có ý tưởng phù hợp với ý tưởng chung của đề án.

Qua các ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành tỉnh, ông Đinh Phú Minh đại diện liên danh nhà đầu tư giải trình các ý kiến, trình bày thêm về những lợi ích của ý tưởng đầu tư dự án, tính chất, quy mô dự án Khu đô thị - công nghiệp - du lịch - kinh tế biển Bình Đại.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh thống nhất với phạm vi dự án. Đồng thời, đề nghị nhà đầu tư phối hợp đồng bộ hóa ý tưởng dự án tại khu vực có sự chồng lấn với dự án của nhà đầu tư khác.

Cùng với đó, quy hoạch phải gắn với phát triển làng nghề truyền thống của địa phương. Nghiên cứu kỹ để phát triển du lịch gắn với bảo vệ diện tích đất rừng, duy trì sản xuất nông nghiệp địa phương để thu hút dân cư.