Nghệ An ban hành Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn

Mục đích của kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 37- NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, Nghị quyết số 117/NQ-CP, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và dư luận xã hội trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã.

Kế hoạch xác định rõ lộ trình, các công việc phải thực hiện trong từng năm theo từng giai đoạn, bảo đảm phù hợp với thực tiễn nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 37-NỌ/TW, Kết luận số 48- KL/TW, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, Nghị quyết số 117/NQ-CP.

Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan cấp tỉnh, các địa phương trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Bản tin bất động sản ngày 13/8: Quy hoạch Long Thành trở thành thành phố sân bay
Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh.

Theo nội dung kế hoạch, UBND cấp huyện thực hiện xây dựng phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc huyện, hoàn thành trước ngày 05/9/2023; Sở Nội vụ chủ trì tham mưu xây dựng Phương án tổng thể cấp tỉnh trước ngày 05/10/2023; UBND tỉnh nghe và thông qua phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trước ngày 20/10/2023; Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và thông qua phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trước ngày 25/10/2023 và UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ cho ý kiến về Phương án tổng thể trước ngày 31/10/2023.

Quy hoạch Long Thành trở thành thành phố sân bay

Bộ Xây dựng vừa tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Long Thành, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045.

Theo dự thảo Nhiệm vụ Quy hoạch chung, phạm vi lập Quy hoạch chung đô thị Long Thành là toàn bộ ranh giới hành chính huyện Long Thành, gồm thị trấn Long Thành và 13 xã: An Phước, Bình An, Long Đức, Lộc An, Bình Sơn, Tam An, Cẩm Đường, Long An, Bàu Cạn, Long Phước, Phước Bình, Tân Hiệp, Phước Thái.

Quy mô có tổng diện tích tự nhiên khoảng 430,62km². Thời hạn quy hoạch: Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, giai đoạn dài hạn đến năm 2045.

Về định hướng phát triển, thành phố sân bay sẽ trở thành đô thị thông minh kiểu mẫu của tương lai với 5 giá trị định vị cốt lõi bao gồm: các khu đổi mới sáng tạo đẳng cấp thế giới, chất lượng cuộc sống hàng đầu, hệ sinh thái hỗ trợ, trung tâm bồi dưỡng nhân tài và các ưu đãi đầu tư vượt trội.

Hòa Bình: Chấm dứt sử dụng giấy phép khai thác đất san, lấp tại Nhà máy gạch Tuynel công nghệ cao

Ngày 18/7/2023, UBND huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) đã ban hành Văn bản số 1292/UBND-TNMT về việc chấm dứt sử dụng Giấy phép khai thác đất san, lấp số 39/GP-UBND ngày 23/11/2022 của UBND tỉnh Hòa Bình đối với Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Đất Việt trong quá trình thi công mặt bằng xây dựng Nhà máy gạch Tuynel công nghệ cao tại Khu Vai, thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy.

Nội dung Văn bản số 1292 nêu rõ: Công ty Đất Việt được UBND tỉnh Hòa Bình cấp Giấy phép khai thác đất san, lấp số 39/GP-UBND ngày 23/11/2022 cho phép khai thác đất san, lấp trong quá trình thi công mặt bằng xây dựng Nhà máy gạch Tuynel công nghệ cao tại Khu Vai, thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy; thời hạn khai thác là 9 tháng, hết hạn ngày 23/7/2023.

UBND huyện Lạc Thủy yêu cầu Công ty Đất Việt thực hiện nghiêm các nội dung sau: (1) Di chuyển toàn bộ máy móc và phương tiện ra khỏi khu vực khai thác khi hết thời hạn khai thác, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan; (2) Thực hiện hoàn công sau khai thác, đưa đất vào sử dụng theo dự án đã được phê duyệt. Công ty phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề có liên quan nếu không thực hiện đúng và đầy đủ các quy định theo Giấy phép khai thác đất san, lấp của UBND tỉnh đã cấp; (3) Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Công an huyện, UBND thị trấn Ba Hàng Đồi giám sát việc hoàn công sau san hạ cải tạo mặt bằng, đưa đất vào sử dụng theo dự án đã được phê duyệt; yêu cầu công ty nộp hồ sơ hoàn thành sau khai thác gửi về Sở TNMT theo quy định.

Bộ GTVT yêu cầu đẩy tiến độ cấp phép khai thác vật liệu làm cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

Bộ GTVT đề nghị đẩy tiến độ, phấn đấu từ nay đến tháng 9 hoàn thành thủ tục khai thác 54 mỏ vật liệu thi công cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn 2).

Theo Bộ GTVT, thời gian qua, Thủ tướng đã chỉ đạo các địa phương hoàn thành thủ tục xác nhận Bản đăng ký khối lượng khai thác (bản đăng ký) đối với 69 mỏ đã trình trong tháng 7/2023; thành lập Tổ công tác tổ chức thỏa thuận với các chủ sở hữu về giá chuyển nhượng, thuê đất; giao chỉ tiêu cung cấp vật liệu cát đắp. Song, việc triển khai còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Cụ thể, các địa phương mới xác nhận bản đăng ký của 42/69 mỏ các nhà thầu trình. Trong số 42 mỏ được xác nhận bản đăng ký, các nhà thầu mới khai thác được 15 mỏ. Còn 27 mỏ đã trình các cơ quan nhưng chưa được chấp thuận.

Trong đó, Quảng Bình có 3 mỏ đất, Quảng Trị có 5 mỏ đất, Quảng Ngãi 8 mỏ đất và 2 mỏ cát, Bình Định 4 mỏ đất và 2 mỏ cát, Phú Yên có 1 mỏ đất (mới trình) và 1 mỏ cát, Khánh Hòa 1 mỏ đất.

Nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu, bảo đảm tiến độ triển khai cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 theo đúng lộ trình đề ra, Bộ GTVT đề nghị các địa phương khẩn trương thực hiện các thủ tục về mỏ VLXD thông thường theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành lập các tổ công tác thỏa thuận với các chủ sở hữu về giá chuyển nhượng, thuê đất bảo đảm phù hợp với mặt bằng giá bồi thường của nhà nước quy định; có chế tài để xử lý các trường hợp cố tình nâng giá, “ép giá”, đầu cơ đất khu vực mỏ.

Những thông tin bất động sản ngày 13/8 sẽ được cập nhật trong các bản tin tiếp theo.