Bản tin bất động sản ngày 12/9:

Hải Phòng: Sẽ hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào năm 2024

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng vừa ban hành Kế hoạch 222/KH-UBND thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023 - 2025.

Theo kế hoạch, việc triển khai thực hiện và hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 phải theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy; gắn với việc thực hiện các Đề án: thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên; thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương và điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng quận Hồng Bàng.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn thành phố phải có quyết tâm chính trị cao, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, 2024 và các năm tiếp theo, kết quả thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu.

Bên cạnh đó, việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải hợp lý, khoa học, đảm bảo đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả.

Về lộ trình, thời gian thực hiện, UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo của Thành ủy về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2023 - 2025.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Sắp đấu giá nhiều khu đất

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông tin về tiến độ đấu giá quyền sử dụng 138.389,4m2 đất tại Mũi Nghinh Phong, P.2, TP.Vũng Tàu.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa-Vũng Tàu đang thực hiện việc xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở định giá khởi điểm đấu giá khu đất trên. Khu đất hơn 13,8ha tại Mũi Nghinh Phong sắp bán đấu giá có mục đích sử dụng là đất thương mại - dịch vụ và nằm trong kế hoạch bán đấu giá năm 2023 của UBND tỉnh.

Bản tin bất động sản ngày 12/9: Bà Rịa-Vũng Tàu đấu giá nhiều lô đất
Vị trí khu đất hơn 13ha tại Mũi Nghinh Phong sắp bán đấu giá. (Ảnh: Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Về vị trí, phía Tây Bắc và Đông Bắc của khu đất giáp đường Hạ Long. Các phía còn lại giáp Biển Đông. Đơn vị trúng đấu giá được sử dụng theo hình thức thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê. Thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa-Vũng Tàu đang chào giá dịch vụ tư vấn giá đất để làm cơ sở xác định giá khởi điểm khu đất 13,8ha tại Mũi Nghinh Phong cho 13 đơn vị tư vấn thẩm định giá.

Trước đó, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã ban hành văn bản về việc đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 200.006,1m2 tại phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ.

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn UBND TX.Phú Mỹ hoàn tất việc lập, trình phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chung. Định kỳ ngày 25 hàng tháng báo cáo kết quả gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.

Đồng thời, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines hoàn tất thủ tục để điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cảng tổng hợp quốc tế Mỹ Xuân; tham mưu việc rà soát, xử lý chấm dứt hoạt động đầu tư và thu hồi đối với các dự án liền kề, chưa triển khai thực địa, sau đó sát nhập với khu đất 200.006,1m2 là một dự án để lựa chọn nhà đầu tư nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong quy hoạch, đầu tư, khai thác cảng biển theo quy định. Định kỳ 25 hàng tháng báo cáo kết quả gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.

UBND TX.Phú Mỹ được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan cập nhật tuyến đường kết nối vào Quy hoạch sử dụng đất và Quy hoạch xây dựng TX.Phú Mỹ; tham mưu triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật kết nối với khu đất 20ha tại phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ theo quy định. Định kỳ 25 hàng tháng báo cáo kết quả gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND TX.Phú Mỹ và các Sở, ngành liên quan chủ động rà soát, phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền thì đề xuất phương án xử lý, tham mưu UBND tỉnh theo quy định. Định kỳ ngày 30 hàng tháng báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Hà Nội: Thành lập Tổ điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định thành lập Tổ điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng thành phố Hà Nội.

Tổ điều phối là cầu nối nhằm tăng cường liên kết, phối hợp giữa Thủ đô và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong vùng Đồng bằng sông Hồng hợp tác cùng nhau để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng - an ninh…

Tổ điều phối có 19 thành viên, trong đó, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là Tổ trưởng. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Tổ điều phối. Tổ điều phối có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ điều phối phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng điều phối vùng kịp thời giải quyết vấn đề liên kết trong vùng; đề xuất cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho phát triển vùng có liên quan đến ngành, địa phương để Hội đồng điều phối vùng trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; tổng hợp nội dung liên kết từ phía doanh nghiệp và đơn vị cơ sở; cung cấp văn bản, tài liệu, thông tin, số liệu có liên quan cho Hội đồng điều phối vùng; tham mưu, đề xuất những nội dung có liên quan đến liên kết vùng, phát triển bền vững tại các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án của trung ương và thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, theo dõi, đôn đốc và giúp Chủ tịch UBND thành phố giải quyết những vấn đề điều phối thuộc thẩm quyền của thành phố, tổng hợp báo cáo Hội đồng điều phối vùng, Văn phòng Hội đồng điều phối vùng, Chủ tịch UBND thành phố theo định kỳ hằng năm về tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ điều phối liên kết vùng Đồng bằng sông Hồng…

Phú Yên: Đề xuất xây nhà ga mới tại sân bay Tuy Hòa

UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất xây dựng nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không Tuy Hòa.

Theo thông tin của tỉnh, sân bay Tuy Hòa hiện nay là sân bay cấp 4C với 2 đường băng nhưng chỉ sử dụng được một đường băng kích thước 2.900m x 45m, còn đường băng kích thước 3.048m x 45m đã hư hỏng, không thể sử dụng.

Sân bay này có sân đỗ máy bay rộng 5.000 m2 với 3 vị trí đỗ máy bay. Nhà ga sân bay Tuy Hòa có diện tích hơn 638 m2, công suất 550.000 khách/năm. Tuy nhiên, do lượt khách du lịch đến Phú Yên ngày càng tăng, năm 2022 sân bay Tuy Hòa đã đón hơn 620.000 lượt khách, tăng 20% so với kế hoạch dự kiến. Con số này cũng vượt hơn 20% so với công suất thiết kế của nhà ga hành khách hiện nay. Dự kiến đến năm 2025, sản lượng hành khách ước đạt khoảng trên 1 triệu khách/năm.

Theo các Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt, theo Báo cáo kỳ đầu điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Tuy Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2030 và từ tình hình thực tế, UBND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh việc đầu tư xây dựng nhà ga T2 cảng hàng không Tuy Hòa là cần thiết và đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giao Tổng công ty Cảng hàng không (ACV) ưu tiên nguồn vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 để xây dựng dự án.

Kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1037/QĐ-TTg ngày 11/9/2023 kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hội đồng).

Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật về quy hoạch liên quan đến việc thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực biển, hải đảo làm Chủ tịch Hội đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh làm Phó Chủ tịch Hội đồng

Thành viên Hội đồng bao gồm Lãnh đạo các bộ, một số UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển và các chuyên gia về quy hoạch, biển, hải đảo.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định.

Hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Cơ quan thường trực của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.