Bộ GTVT nêu lý do không đưa sân bay Mộc Châu vào quy hoạch

Bộ GTVT đã nhận được công văn của UBND tỉnh Sơn La về việc đề nghị bổ sung Cảng hàng không (CHK) Mộc Châu vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Trong văn bản trả lời ý kiến của UBND tỉnh Sơn La do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn ký, Bộ GTVT cho biết đã tổ chức lập “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Bộ GTVT đã phối hợp với tư vấn nước ngoài nghiên cứu quy định của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), kinh nghiệm các nước trên thế giới để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá sự cần thiết và mức độ khả thi hình thành cảng hàng không mới, đảm bảo hiệu quả đầu tư và không xung đột vùng hấp dẫn.

Thông qua bộ tiêu chí, đơn vị tư vấn đã thực hiện rà soát, đánh giá cho toàn bộ 63 địa phương trên cả nước đảm bảo tính khách quan, khoa học.

Kết quả nghiên cứu được Hội đồng thẩm định quy hoạch thông qua, trong đó đánh giá hệ thống cảng hàng không theo quy hoạch có số lượng tương đồng với các nước trong khu vực, bảo đảm khả năng tiếp cận cao của dân số tới các cảng hàng không.

Đồng thời, hồ sơ quy hoạch cũng đã căn cứ đề xuất của UBND tỉnh Sơn La, đối chiếu với các tiêu chí nêu trên để quy hoạch Cảng hàng không Nà Sản trên địa bàn tỉnh Sơn La trong thời kỳ 2021-2030.

Trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh Sơn La, Bộ GTVT cũng ủng hộ chủ trương giao tỉnh là cơ quan có thẩm quyền thực hiện đầu tư Cảng hàng không Nà Sản theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ngoài sân bay Nà Sản, tỉnh Sơn La muốn xây dựng thêm sân bay Mộc Châu. Ảnh: ACV
Ngoài sân bay Nà Sản, tỉnh Sơn La muốn xây dựng thêm sân bay Mộc Châu. Ảnh: ACV

Liên quan tới đề xuất của tỉnh về Cảng hàng không Mộc Châu, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã hoạch định tuyến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình - Mộc Châu với chiều dài khoảng 145km, tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Sau khi tuyến cao tốc được đưa vào khai thác, sẽ bảo đảm khả năng kết nối thuận lợi tới sân bay quốc tế Nội Bài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do vậy, Quy hoạch hệ thống cảng hàng không không đề xuất quy hoạch sân bay mới tại Mộc Châu.

Quy hoạch hệ thống cảng hàng không cũng đã định hướng giao các địa phương chủ động quy hoạch vị trí các sân bay chuyên dùng trong quy hoạch của tỉnh sau khi được Bộ Quốc phòng phê duyệt vị trí.

Trường hợp có nhu cầu phát triển sân bay phục vụ du lịch, Bộ GTVT ủng hộ tỉnh chủ động nghiên cứu quy hoạch sân bay chuyên dùng tại Mộc Châu sau khi thống nhất với Bộ Quốc phòng.

Đồng thời, chủ trì kêu gọi các nguồn lực để đầu tư, phát triển sân bay Mộc Châu với tính chất là sân bay chuyên dùng theo quy định hiện hành.

Bắc Giang: Thanh tra Chính phủ điểm tên dự án Khu đô thị mới Đồng Cửa và chợ Hoàng Ninh

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn hỏa tốc số 4205/UBND-KTN về việc thực hiện Kết luận số 1935/KL-TTCP ngày 11/6/2020 của Thanh tra Chính phủ, yêu cầu các sở, cơ quan, UBND các huyện thành phố báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 1935/KL-TTCP tính đến thời điểm 15/8/2022, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/9/2022.

UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 1935 của Thanh tra Chính phủ xong trước ngày 10/9/2022. Yêu cầu nêu rõ tổng số nội dung cần thực hiện; số lượng các nội dung đã thực hiện xong, số lượng các nội dung chưa thực hiện xong, đang thực hiện, cụ thể từng nhiệm vụ; đối với các nội dung khó chưa thể hoàn thành ngay thì chỉ đạo các ngành tham mưu giải pháp để tiếp tục thực hiện đồng thời chuẩn bị Báo cáo kiểm điểm của tập thể UBND tỉnh Bắc Giang qua các thời kỳ liên quan đến việc thực hiện Kết luận số 1935/KL-TTCP ngày 06/11/2020 của Thanh tra Chính phủ, hoàn thành gửi UBND tỉnh để tổ chức Hội nghị kiểm điểm trước ngày 20/9/2022.

Để đồng hành cùng Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang trong việc kiên quyết làm rõ và xử lý nghiêm sai phạm cũng như trách nhiệm những cá nhân, tập thể liên quan Kết luận của Thanh tra Chính phủ đã ban hành, Báo Đại biểu Nhân dân sẽ phối hợp cập nhật tiến độ thông tin xử lý của tỉnh Bắc Giang cũng như điểm lại những nội dung kết luận chính của Thanh chính phủ về công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006 - 2017 đã được ban hành.

Trong Kết luận số 1935/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, dự án Khu đô thị mới Đồng Cửa, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam do Công ty cổ phần thương mại Duy Anh làm Chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh Bắc Giang chấp thuận đầu đư tại Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 27/5/2014.

Về quy mô: Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trên điện tích 11,791 ha; tổng mức đầu tư hơn 68 tỷ đồng; nguồn vốn: vốn tự có 30%, vay hợp pháp khác; tiến độ thực hiện từ 11/2016-4/2019.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, về quy hoạch, UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Đồng Cửa nhưng không phù hợp về cơ cầu sử dụng đất so với Quy hoạch chung thị trấn Đôi Ngô, huyện Lục Nam đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 28/12/2012.

Công tác đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư: Công ty CPXD&TM Duy Anh là nhà đầu tư duy nhất tham gia và trúng sơ tuyển. Ngày 28/12/2012, UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 2145/QĐ-UBND phê duyệt Công ty CPXD&TM Duy Anh là nhà đầu tư. Tuy nhiên, Hồ sơ yêu cầu chỉ định chủ đầu tư không nêu cụ thể nội dung về quy mô dự án, thiếu yêu cầu về nhân sự theo hướng dẫn tại Thông tư 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Hồ sơ đề xuất thiếu tính toán chi tiết kinh phí GPMB trong phương án tài chính.

Phát hiện sai phạm kinh tế tại dự án Khu đô thị mới Đồng Cửa. Ảnh: Đại biểu Nhân dân
Phát hiện sai phạm kinh tế tại dự án Khu đô thị mới Đồng Cửa. Ảnh: Đại biểu Nhân dân

Việc giao đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất: UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 và Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 về giao 116.696,8m2 đất cho Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Duy Anh thực hiện dự án, trong đó giao: có thu tiền sử dụng đất 47.439,4m2; không thu tiền sử dụng đất 69.257,4m2. UBND tỉnh Bắc Giang giao đất cho Chủ đầu tư dự án không thông qua hình thức đấu giá, do khu đất thực hiện dự án chưa được giải phóng mặt bằng, không đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản I, Điều 119 Luật Đất đai 2013, Nhà đầu tư đã ứng tiền để GPMB.

Căn cứ Thông tư số 36/2014/T1-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 91 L/QĐ- UBND ngày 21/12/2017 phê duyệt tiền sử dụng đất phải nộp đối với 47.439,4m2 đất giao có thu tiền sử dụng đất là 145.343 triệu đồng, Công ty đã nộp đủ số tiền vào ngân sách nhà nước.

“Việc tính chi phí lãi vay không đúng theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015; Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, dẫn đến tiền sử dụng đất của dự án xác định lại phải nộp là 148 tỷ đồng, tăng so với số tiền đã được phê duyệt là hơn 2,7 tỷ đồng”, Thanh tra Chính phủ kết luận.

Về công tác quản lý chất lượng thi công: Hệ thống quản lý chất lượng chưa đầy đủ; không kiểm tra, đánh giá đầy đủ trước khi chấp thuận phòng thí nghiệm và trạm trộn bê tông nhựa.

Công tác quản lý chi phí: Kiểm tra dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt 83 tỷ đồng, giá trị phê duyệt không đúng 378,103 triệu đồng do giảm khối lượng tính thừa: Lát hè, cáp ngầm hệ thống điện; điều chỉnh đơn giá cát và nhựa đường theo công bố giá địa phương; điều chỉnh đơn giá lắp đặt cấu kiện thoát nước; giảm chỉ phí chung theo tỷ lệ quy định.

Thanh tra Chính phủ kết luận: Hồ sơ yêu cầu chỉ định Chủ đầu tư không nêu cụ thể về quy mô dự án, thiếu yêu cầu về nhân sự theo hướng dẫn tại Thông tư 03/2009/11-BKH ngày 16/4/2009; phương án tài chính đề xuất của Nhà đầu tư thiếu tính toán chi tiết kinh phí GPMB. Trách nhiệm thuộc UBND tỉnh Bắc Giang, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang và UBND huyện Lục Nam.

Dự án Khu đô thị mới Đồng Cửa, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam sai phạm về kinh tế với số tiền 378,1 triệu đồng.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo kiểm tra, xem xét và xử lý đối với việc quản lý, sử dụng đất và việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt của Công ty TNHH TM dịch vụ KK Bắc Giang trong việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng chợ Hoàng Ninh theo đúng quy định của pháp luật; thu hồi và tổ chức đầu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Nếu việc thu hồi lại để tổ chức đấu giá không khả thi thì Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo rà soát, kiểm tra thực tế hiện trạng dự án, mục đích sử dụng đất có phù hợp quy hoạch hay không, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư..., trên cơ sở đó truy thu tiền sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất thực tế theo quy định; đồng thời xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng trái phép của dự án; xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có sai phạm theo thẩm quyền.

Bình Định bất ngờ đổi Tổ trưởng Tổ điều tra vụ sập tường làm 5 người chết

Ngày 19/9, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định, đã ký quyết định điều chỉnh quyết định hôm 16/9 về việc thành lập tổ công tác điều tra sự cố công trình xây dựng tại Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định quyết định giao ông Lê Anh Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, làm Tổ trưởng Tổ điều tra thay ông Phan Viết Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.

Lý do, ông Hùng là người đã ký cấp giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam xây dựng dự án nhà máy chế biến thực phẩm, nơi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã nêu.

Ngoài ra, trong quyết định điều chỉnh, UBND tỉnh Bình Định bổ sung ông Cao Thanh Thương, Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, làm tổ phó. Hai cán bộ, chuyên viên của Phòng Quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ban Quản lý khu kinh tế có liên quan đến hồ sơ cấp phép xây dựng cho dự án nêu trên cũng được đưa ra khỏi danh sách thành viên của tổ công tác điều tra nguyên nhân sự cố, thay vào đó là 1 chuyên viên khác của Ban này.

Hiện trường vụ bức tường bị sập khiến 5 người chết, 6 người bị thương. Ảnh: Báo Lao động
Hiện trường vụ bức tường bị sập khiến 5 người chết, 6 người bị thương. Ảnh: Báo Lao động

Như vậy, sau khi điều chỉnh, tổ công tác điều tra nguyên nhân vụ sập tường đang thi công làm chết 5 người, bị thương 6 người ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa do UBND tỉnh Bình Định thành lập có 10 người, gồm 1 tổ trưởng, 3 tổ phó và 6 tổ viên.

Được biết, ngay sau khi được thành lập vào ngày 16/9, tổ điều tra đã thuê tư vấn lấy mẫu tại nơi xảy ra vụ tai nạn để kiểm định. Theo kế hoạch, sẽ tổ chức khám nghiệm hiện trường để tìm ra nguyên nhân vụ sập tường đang thi công.

Hiện việc điều tra vụ án "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định khẩn trương thực hiện. Theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo cơ quan điều tra, đến chiều 19/9 vẫn chưa khởi tố người nào.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin khoảng 16h30' chiều 15/9, tại công trường xây dựng bức tường cao 15 m, dài 38 m thuộc hạng mục khu nhà xưởng và văn phòng của dự án nhà máy chế biến thực phẩm Công ty TNHH một thành viên Savvy Seafood Việt Nam xảy ra tai nạn. Bức tường đổ sập vùi 11 thợ xây và nhân công, khiến 5 người chết, 6 người bị thương.

Dự án đất nền TNR Stars An Châu tại An Giang có giá từ 18 – 20 triệu/m2

Khu dân cư TNR Stars An Châu với loại hình đất nền được tọa lạc tại mặt tiền Quốc lộ 91 thuộc thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Khu dân cư TNR Stars An Châu được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 10ha.

Dự kiến TNR Stars An Châu cung cấp ra thị trường khoảng 300 lô đất nền với diện tích từ 100 – 200m2.

Tiện ích nội khu của dự án TNR Stars An Châu gồm: công viên cây xanh, khuôn viên tản bộ, khu vực tập thể dục thể thao, cửa hàng tiện lợi, trường mầm non, khu vui chơi dành cho trẻ em, café, hệ thống an ninh khu vực 24/7,…

Dự án đất nền TNR Stars An Châu tại An Giang có giá từ 18 – 20 triệu/m2
Dự án đất nền TNR Stars An Châu tại An Giang có giá từ 18 – 20 triệu/m2.

Từ dự án TNR Stars An Châu cư dân có thể dễ dàng di chuyển sang có khu vực lân cận, chẳng hạn: đến Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 360m; cách Công an huyện Châu Thành 1,0km; đến UBND huyện Châu Thành 600m; cách Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành, Bưu điện huyện Châu Thành khoảng 1,1km; đến chợ An Châu 850m; cách Trạm Y tế thị trấn An Châu 1,3km; di chuyển đến chợ Mới An Giang khoảng 23km;…

Chủ đầu tư dự án TNR Stars An Châu được phát triển bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam, được thành lập vào ngày 06.06.2016, đặt trụ sở chính tại: Tầng 26 tòa tháp A (tòa nhà TNR) số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, do ông Hà Đăng Sáng là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Dự án đang trong giai đoạn hoàn thành cơ sở hạ tầng và dự kiến bàn giao vào cuối năm 2022.

Giá đất nền tại dự án TNR Stars An Châu được tham khảo trên thị trường dao động từ 18 – 20 triệu/m2.