Mới đây, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã chỉ ra những tồn tại trong việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quá trình thực hiện tại dự án Khu nhà ở thôn Đại Trạch.

D.A có tổng diện tích hơn 67 nghìn m2, gồm đất ở, đất cây xanh bãi đỗ xe, đất công trình thể dục thể thao, đất công trình công cộng... Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ SK (Công ty SK) là đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong công tác quy hoạch xây dựng, UBND xã Đình Tổ đã tổ chức lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chi tiết trình cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt, cơ bản đảm bảo trình tự thủ tục.

Tuy nhiên, xã đã không tổ chức lập và trình phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới, không triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Bên cạnh đó, UBND thị xã Thuận Thành không thành lập hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Cũng theo Báo Thanh tra, báo cáo thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết điều chỉnh của Phòng Kinh tế và Hạ tầng (nay là Phòng Quản lý đô thị) thiếu nội dung đáp ứng các điều kiện của tổ chức thực hiện thiết kế quy hoạch xây dựng.

Quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng (GPMB), kết luận thanh tra cho biết, UBND thị xã Thuận Thành chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện cơ bản theo thủ tục, trình tự quy định.

Bắc Ninh: Chuyển nhượng 128 thửa đất khi chưa đủ điều kiện tại dự án Khu nhà ở thôn Đại Trạch

Tuy nhiên, UBND xã Đình Tổ và Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc và Đầu tư xây dựng Gia Đông (Công ty Gia Đông) nghiệm thu công tác trích đo bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 phục vụ công tác GPMB ngoài diện tích thu hồi, đoàn thanh tra xác định, số tiền chênh lệch giảm trừ trước thuế giá trị gia tăng 16.227.000 đồng.

Đoàn thanh tra cũng nêu rõ, việc UBND xã Đình Tổ đã vay tiền của cá nhân để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB là không đúng quy định. Ngoài ra, xã cũng không gửi quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đến từng người có đất thu hồi.

Liên quan đến thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, kết luận thanh tra khẳng định, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản, Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã đã tổ chức thực hiện đấu giá, báo cáo, trình phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản ban hành quy chế đấu giá tài sản có điều khoản “tiền đặt trước không phát sinh lãi” mà không có sự thỏa thuận của khách hàng. Điều này là chưa đúng quy định, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của khách hàng khi đăng ký tham gia đấu giá.

Quá trình thực hiện, Công ty SK tổ chức thi công dự án hạ tầng kỹ thuật chậm so với thời gian tại quyết định phê duyệt của UBND tỉnh (từ năm 2020-2022). Đến thời điểm thanh tra, dự án đang thi công dở dang, chưa hoàn thành.

Đáng nói hơn, Công ty SK tổ chức khởi công xây dựng công trình khi chưa có thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định, phê duyệt; thi công xây dựng không đúng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được duyệt...

UBND xã Đình Tổ chưa kịp thời theo dõi, kiểm tra, phát hiện để Công ty SK vi phạm.

Đến thời điểm thanh tra, Công ty SK chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 16/6/2023 của Chủ tịch UBND thị xã Thuận Thành (phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm).

Đặc biệt, quá trình thanh tra, đoàn thanh tra còn chỉ ra, trong kinh doanh, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Sở TN&MT đã có Thông báo số 130/TB-STNMT ngày 29/12/2021, thông báo dự án đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 128 thửa đất khi D.A chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định.

Bắc Ninh: Chuyển nhượng 128 thửa đất khi chưa đủ điều kiện tại dự án Khu nhà ở thôn Đại Trạch

Đề nghị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm

Để xảy ra những vi phạm trên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh xác định, trách nhiệm thuộc về UBND xã Đình Tổ trong công tác quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, GPMB…

Ngoài ra, còn có trách nhiệm của các phòng: Quản lý đô thị; TN&MT; Tài chính - Kế hoạch; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; UBND thị xã Thuận Thành...

Đoàn thanh tra kiến nghị, UBND xã Đình Tổ khi lập hồ sơ thanh quyết toán chi phí trích đo bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 phục vụ công tác GPMB thực hiện giảm trừ số tiền trước thuế giá trị gia tăng là 16.227.000 đồng.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thị xã Thuận Thành, Chủ tịch UBND xã Đình Tổ chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với những tập thể, cá nhân có liên quan.

Liên quan đến việc Sở TN&MT ban hành thông báo khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 128 thửa đất không đúng quy định, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh kiến nghị, Giám đốc Sở này xem xét trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Yêu cầu Công ty SK chỉ thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định của pháp luật...