Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang vừa thông báo, mời quan tâm đối với Dự án dịch vụ thương mại thể dục thể thao trung tâm Tiền Phong (xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang).

Địa điểm thực hiện dự án tại Thôn Bình An và thôn Liên Sơn, thôn An Thịnh, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang: Dự án khu dịch vụ thương mại, thể dục thể thao hơn 186 tỷ đồng tìm chủ đầu tư

Theo đó, tỉnh Bắc Giang mời các nhà đầu tư quan tâm Dự án xây dựng Khu dịch vụ thương mại thể dục thể thao trung tâm Tiền Phong, huyện Yên Dũng với quy mô khoảng 2,36ha, gồm các hạng mục: Khu nhà hàng, khu tập golf trong nhà, khu dịch vụ, thương mại và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt. Tổng mức đầu tư của dự án là 186,6 tỷ đồng, trong đó: Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư là 5.589 triệu đồng, chi phí xây dựng và thiết bị: 145.294 triệu đồng, chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng: 9.764 triệu đồng…

Nguồn vốn, cơ cấu nguồn vốn của dự án: Nhà đầu tư dùng vốn chủ sở hữu, vốn vay thương mại và huy động hợp pháp khác để đầu tư toàn bộ dự án với dự kiến cơ cấu vốn chủ sở hữu (20%) là 37.322 triệu đồng, vốn vay và nguồn vốn hợp pháp khác (80%) là 149.290 triệu đồng.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án. Tiến độ thực hiện dự án là 36 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án. Đưa dự án vào khai thác, kinh doanh từ tháng thứ 37 đến hết thời hạn hoạt động dự án.

Về hiện trạng, khu đất dự kiến thực hiện dự án với diện tích 2,36ha, chưa được giải phóng mặt bằng, có nguồn gốc là đất nông nghiệp giao ổn định, lâu dài cho các hộ dân quản lý, sử dụng (chiếm 93,63%) và đất công (chiếm 6,37%), khu đất thực hiện dự án không chồng lấn với các dự án khác đang triển khai.

Dự án này nhằm mục tiêu cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt; hình thành khu thương mại, dịch vụ mới hiện đại theo Quy hoạch tổng mặt bằng đã được phê duyệt; đồng thời đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực xã Tiền Phong và vùng lân cận./.