Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành 4 kết luận kiểm tra về việc chấp hành quy định của pháp luật về chống cuộc gọi rác dịch vụ điện thoại cố định tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC (CMC Telecom) và Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom).

Việc rà soát được thực hiện vào tháng 10 và 11 năm ngoái đối với dịch vụ điện thoại cố định. Trong đó có các nội dung như hướng dẫn người dùng cách chống, phản ánh, ngăn chặn cuộc gọi rác; thực hiện biện pháp ngăn chặn cuộc gọi quảng cáo đến Danh sách không quảng cáo; áp dụng biện pháp kỹ thuật để xác định thuê bao nghi ngờ...

Ba nhà mạng bị đề nghị xử phạt vì cuộc gọi rác 'lộng hành'
Ba nhà mạng bị đề nghị xử phạt vì cuộc gọi rác 'lộng hành'

Theo kết luận của Bộ, ba nhà mạng trên đều đã chấp hành quyết định, có biện pháp kỹ thuật để nhận diện, ngăn chặn cuộc gọi rác. Tuy nhiên, họ bị đánh giá là "chưa thực hiện triệt để biện pháp ngăn chặn cuộc gọi quảng cáo đến Danh sách không quảng cáo Do Not Call (DCN)", dẫn tới bị phạt.

“Bộ TT&TT đã ban hành kết luận kiểm tra về việc chấp hành quy định chống cuộc gọi rác với các doanh nghiệp viễn thông. Sau khi kiểm tra đột xuất, 3 nhà mạng là Viettel Telecom, CMC Telecom, FPT Telecom bị đề nghị xử phạt mỗi đơn vị 140 triệu đồng”, Chánh Văn phòng Bộ TT&TT cho biết.

Cụ thể trong giai đoạn kiểm tra, Viettel có 1.165 cuộc gọi sử dụng tên định danh gọi đến 921 thuê bao đã đăng ký trong danh sách không nhận quảng cáo, CMC Telecom có 63.390 cuộc gọi quảng cáo đến 41.917 thuê bao, FPT Telecom có 526.159 cuộc gọi quảng cáo đến 137.125 thuê bao. Việc này vi phạm quy định tại điều 9 của Nghị định 91 về chống tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi rác.

Cục Viễn thông đề nghị ngoài khoản phạt với ba nhà mạng, các thuê bao vi phạm cũng bị đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ 2 tháng.

VNPT cũng bị phát hiện có 1.239 cuộc gọi rác, quảng cáo đến 626 thuê bao. Tuy nhiên, đơn vị này giải trình là "do hạn chế về mặt công nghệ PSTN của VNPT không thể ngăn chặn các cuộc gọi từ thuê bao cố định PSTN đến danh sách DNC". Mặt khác, phương thức phát tán cuộc gọi rác, quảng cáo thay đổi liên tục, quá trình xử lý bị quá tải nên chưa chặn được cuộc gọi đến danh sách DNC. Đơn vị này không bị đề nghị phạt tiền, nhưng phải hoàn thiện hệ thống và khắc phục các tồn tại, hạn chế đã nêu ra.

Trước đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc phản ánh, bên cạnh đầu số 5656, từ ngày 1/11/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai thí điểm đầu số 156 tiếp nhận phản ánh về cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo qua 2 hình thức gọi điện và tin nhắn. Khi có cuộc gọi phản ánh, các nhà mạng sẽ tiếp nhận, phân loại, xử lý các nội dung này.

Đầu số 156 được sử dụng thống nhất trên toàn quốc và triển khai với tất cả các nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông cố định, di động. Việc người dân tích cực tham gia phản ánh thông tin khi nhận được tin nhắn rác, cuộc gọi rác, lừa đảo sẽ là cơ sở để giúp các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp viễn thông có thêm thông tin chính xác, tin cậy để tiến hành xử lý các vụ việc.