ADB huy động gói tài trợ 135 triệu USD cho VinFast để sản xuất xe buýt điện

ADB huy động gói tài trợ 135 triệu USD cho VinFast để sản xuất xe buýt điện. Ảnh minh họa

Cụ thể: Gói tài trợ kỳ hạn 7 năm bao gồm 20 triệu USD vốn vay do ADB tài trợ, các khoản vay song song trị giá 87 triệu USD được ADB xúc tác trên cương vị người chủ trì thu xếp vốn được ủy quyền, và khoản tài trợ ưu đãi trị giá 28 triệu USD.

Gói tài trợ khí hậu này được Sáng kiến Trái phiếu khí hậu chứng nhận, đây là cơ chế gắn nhãn cho các trái phiếu, khoản vay và công cụ nợ khác góp phần khắc phục biến đổi khí hậu.

ADB đã bù đắp một phần rủi ro của dự án bằng cách huy động nguồn tài chính ưu đãi thông qua các quỹ tín thác do ngân hàng quản lý, bao gồm một khoản vay trị giá 20 triệu USD từ Quỹ đối tác Tài trợ khí hậu Úc (ACFP); và khoản viện trợ không hoàn lại lên tới 3 triệu USD từ Quỹ Phát triển và Sáng tạo khí hậu, do Goldman Sachs và Quỹ từ thiện Bloomberg Philanthropies tài trợ.

Các khoản vay song song cũng được ADB huy động từ Quỹ Tài trợ xuất khẩu Úc, Quỹ Hợp tác công nghiệp Phần Lan, Ngân hàng Phát triển Áo (Oesterreichische Entwicklungsbank AG), và Quỹ ResponsAbility.

Ngoài ra, dự án bao gồm khoản hỗ trợ kỹ thuật trị giá 950.000 USD từ Quỹ đối tác Tài trợ khí hậu Australia (ACFP) và Quỹ Công nghệ sạch (CTF), tập trung nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về những tác động kinh tế, xã hội và môi trường của việc di chuyển bằng xe điện, nhằm giúp thúc đẩy việc thâm nhập thị trường của các phương tiện này. Hỗ trợ kỹ thuật cũng sẽ giúp nâng cao vai trò của phụ nữ học tập hoặc làm việc trong những ngành nghề liên quan tới khoa học, công nghệ và toán học.

Tổng vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ khu vực tư nhân của ADB, bà Suzanne Gaboury, chia sẻ: "Dự án này mang lại một giải pháp giao thông bền vững có tác động lớn cho Việt Nam, đồng thời giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu khí hậu và hỗ trợ gia tăng tài chính khí hậu trong khu vực. Châu Á và Thái Bình Dương là tuyến đầu của cuộc chiến toàn cầu chống biến đổi khí hậu".

Dự án cũng bao gồm khoản hỗ trợ kỹ thuật trị giá 950.000 USD từ ACFP và CTF, tập trung nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về những tác động kinh tế, xã hội và môi trường của việc di chuyển bằng xe điện, nhằm giúp thúc đẩy việc thâm nhập thị trường của các phương tiện này.

Theo World Bank, ngành giao thông vận tải chiếm 18% lượng phát thải khí nhà kính hàng năm tại Việt Nam. Quá trình giảm thải cacbon thông qua phương tiện sử dụng năng lượng điện sẽ tác động trực tiếp đến kỳ vọng đạt mức phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam.