7 gương mặt mới của HĐQT MBBank là ai?
7 gương mặt mới của HĐQT MBBank là ai?

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) công bố tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Cụ thể, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ tới là 11 người, trong đó có 1 thành viên độc lập. Danh sách các ứng cử viên gồm:

- Ông Phạm Như Ánh;

- Ông Phạm Doãn Cương;

- Ông Lê Viết Hải (hiện là thành viên HĐQT);

- Bà Hoàng Thị Thu Hiền;

- Bà Vũ Thái Huyền (hiện là thành viên HĐQT);

- Bà Nguyễn Thị Hải Lý;

- Ông Vũ Xuân Nam;

- Bà Vũ Thị Hải Phượng (hiện là Phó Chủ tịch HĐQT);

- Ông Lưu Trung Thái (hiện là Chủ tịch HĐQT);

- Ông Vũ Thành Trung

- Ông Hoàng Văn Sâm (ứng cử viên Thành viên độc lập.

Trong đó, ứng cử viên cho vị trí Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ mới của MB là ông Hoàng Văn Sâm. Ông Sâm hiện đã nghỉ hưu. Trước đây, ông từng giữ vị trí như Phó Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương, Văn phòng Bộ Quốc phòng, từng công tác tại Cục Tài chính Bộ Quốc phòng...

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của MB sẽ có 5 thành viên, trong đó có 3 thành viên cũ gồm: bà Lê Thị Lợi (Trưởng Ban Kiểm soát của MB), bà Nguyễn Thị An Bình và bà Đỗ Thị Tuyết Mai. Hai thành viên dự kiến bầu bổ sung là bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà và ông Đỗ Văn Tiến.

Hội đồng quản trị MB mới đây cũng vừa thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức là ngày 24/5/2024. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 14/6/2024.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của MB đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông, với tổng tỷ lệ 20%. Trong đó, MB sẽ dành 2.653 tỷ đồng để chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5%, đồng thời dành 7.959 tỷ đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%.

Theo kế hoạch, ĐHĐCĐ của MB sẽ được tổ chức vào ngày 15/6 tại tòa nhà Hội sở MB - 18 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.