4 doanh nghiệp bán bảo hiểm nhân thọ bị thanh tra 'chỉ mặt', sai phạm từ khâu tư vấn
4 doanh nghiệp bán bảo hiểm nhân thọ bị thanh tra 'chỉ mặt', sai phạm từ khâu tư vấn

Ngày 30/6, Bộ Tài chính công bố kết quả thanh tra việc bán bảo hiểm qua ngân hàng với 4 doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), bao gồm: Prudential, MB Ageas, Sun Life và BIDV Metlife. Kết quả thanh tra cho thấy việc bán bảo hiểm qua kênh đại lý ngân hàng vẫn còn tồn tại nhiều sai phạm, đặc biệt là trong khâu tư vấn của nhân viên ngân hàng và nhân viên môi giới.

Trong thời gian gần đây, thị trường bảo hiểm và kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng đã chứng kiến những hành vi đáng báo động khi một số nhân viên ngân hàng giới thiệu, thuyết phục hoặc thậm chí ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm liên kết đầu tư trong quá trình gửi tiền hoặc vay vốn tín dụng. Nhận thấy tình hình này, Bộ Tài chính đã quyết định tiến hành thanh tra và kiểm tra công tác bán bảo hiểm qua ngân hàng của 4 doanh nghiệp nêu trên.

Kết quả thanh tra đã rõ ràng chỉ ra rằng việc bán bảo hiểm qua kênh đại lý ngân hàng vẫn còn nhiều sai phạm, đặc biệt là trong khâu tư vấn của nhân viên ngân hàng và nhân viên môi giới.

Các hành vi vi phạm được phát hiện bao gồm việc không tư vấn trực tiếp cho khách hàng hoặc không cung cấp đầy đủ thông tin về quy trình và thủ tục yêu cầu theo quy định của doanh nghiệp; sự thiếu sót trong việc đảm bảo chất lượng tư vấn sản phẩm bảo hiểm, dẫn đến sự mơ hồ của khách hàng về sản phẩm; việc cho phép người khác sử dụng các tài liệu và mã số đại lý để hướng dẫn khách hàng nhập thông tin; cũng như việc không tuân thủ đúng mức phí bảo hiểm đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

4 doanh nghiệp bán bảo hiểm nhân thọ bị thanh tra 'chỉ mặt', sai phạm từ khâu tư vấn
4 doanh nghiệp bán bảo hiểm nhân thọ bị thanh tra 'chỉ mặt', sai phạm từ khâu tư vấn

Bộ Tài chính cam kết sẽ xem xét xử phạt hành chính các hành vi sai phạm này theo đúng quy định pháp luật, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh và tạo sự răn đe đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trên thị trường. Các quyết định xử phạt sẽ được công khai với các cơ quan báo chí và dư luận, nhằm đảm bảo sự minh bạch và khách quan.

Đồng thời, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện một số biện pháp nhằm cải thiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Cụ thể, các biện pháp bao gồm tăng cường công tác quản lý và giám sát, chấn chỉnh toàn diện đối với hoạt động bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Đồng thời, các doanh nghiệp bảo hiểm cần xây dựng quy trình kiểm tra và giám sát chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm.

Đối với đại lý bảo hiểm, cần có biện pháp chặt chẽ để quản lý và ngăn ngừa các hành vi vi phạm. Các doanh nghiệp cũng được yêu cầu rà soát các khoản chi phí hoạt động đại lý bảo hiểm, đảm bảo tính hợp lệ và phù hợp với quy định pháp luật. Ngoài ra, cần tăng cường giám sát việc quản trị rủi ro và đảm bảo an toàn tài chính và vốn của doanh nghiệp.

Trong năm 2023, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện thanh tra và kiểm tra chuyên đề bán bảo hiểm qua tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với 10 doanh nghiệp bảo hiểm. Bộ Tài chính cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua ngân hàng. Trường hợp phát hiện vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.