Yeah1 đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 30 tỷ đồng, tăng 20,53% trong năm 2023
Yeah1 đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 30 tỷ đồng, tăng 20,53% trong năm 2023

Trong năm 2023, Yeah1 đặt mục tiêu doanh thu 425 tỷ đồng, tăng 35,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 30 tỷ đồng, tăng 20,53% so với cùng kỳ năm trước.

Yeah1 cho biết trong năm 2023 sẽ tiếp tục tập trung và nỗ lực hoàn tất việc tái cơ cấu các mảng kinh doanh chính thống qua các đơn vị thành viên, nhằm tạo nền tảng sản xuất kinh doanh cốt lõi một cách vững chắc.

Cụ thể: Yeah1 sẽ tập trung vào mảng truyền hình và sẽ vẫn tiếp tục đóng vai trò chủ chốt trong lĩnh vực truyền thông truyền thống. Do đó, trong điều kiện cho phép, công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm, đánh giá và có phương án sáp nhập một số kênh truyền hình tìm năng để gia tăng thị phần.

Về mảng sản xuất và xuất bản nội dung trên các nền tảng mạng xã hội (lĩnh vực cốt lõi từ khi thành lập), công ty cho biết đã nhận chuyển nhượng thành công 35% vốn điều lệ của CTCP Yeah1 Edigital và đưa công ty này trở lại Tập đoàn Yeah1 với vai trò công ty liên kết trong tháng 2.

Cùng đó, mảng quản lý quản cáo cho Google, Yeah1 cũng đã nhận chuyển nhượng 35% vốn điều lệ tại CTCP Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam.

Trước đó, năm 2021, Yeah1 đã thoái toàn bộ vốn khỏi Yeah1 Edigital và Netlink Việt Nam do những khó khăn về tài chính.

Với các mảng khác, công ty cho biết sẽ tiếp tục nâng cao năng lực và tìm kiếm cơ hội để mở rộng quy mô.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Yeah1 cũng sẽ trình cổ đông về phương án điều chỉnh vốn sử dụng từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, năm 2022, Yeah1 dự kiến không trả cổ tức cho cổ đông, lợi nhuận được giữ lại.

Trước đó Yeah1 đã thông qua việc chào bán riêng lẻ 45 triệu cổ phiếu YEG với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 450 tỷ đồng, cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt mua gồm 15 nhà đầu tư. Nếu phát hành thành công, 15 nhà đầu tư cá nhân nói trên sẽ sở hữu 59,71% vốn điều lệ tại Yeah1.

Trong đó, đáng chú ý, ông Đào Phúc Trí, Tổng giám đốc dự kiến mua 3,5 triệu cổ phiếu YEG để nâng sở hữu lên 5,04% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn sau đợt chào bán; Chủ tịch Lê Phương Thảo dự kiến mua 4,2 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 5,51% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn.

Còn lại 13 nhà đầu tư sẽ mua vào và nâng sở hữu dưới 5% vốn điều lệ, không trở thành cổ đông lớn của công ty.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 1/2023, Yeah1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 61 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm 41% xuống 33 tỷ đồng khiến biên lãi gộp tăng từ 18% lên 46%.

3 tháng đầu năm, doanh thu từ hoạt động tài chính của Yeah1 được cải thiện đáng kể, đạt gần 6 tỷ đồng trong khi quý I/2022 chỉ ghi nhận 245 triệu đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 20% xuống 4 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 70% xuống 3 tỷ đồng. Song, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 85% lên 24 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí nhân viên tăng gấp đôi so với cùng kỳ lên 14 tỷ đồng.

Kết quả, lãi ròng của Yeah1 đạt 4 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 872 triệu đồng cùng kỳ.

Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Tập đoàn YEAH1. (Nguồn: YEG).
Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Tập đoàn YEAH1. (Nguồn: YEG).

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của Yeah1 tăng 17,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 220,6 tỷ đồng, lên 1.461,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 475 tỷ đồng, chiếm 32,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 423,1 tỷ đồng, chiếm 28,9% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 373,4 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Tại ngày 31/3, tổng nợ vay của Yeah1 khoảng 336 tỷ đồng, trong đó vay từ bên thứ ba tới 320 tỷ đồng. Song, phần này không được thuyết minh chi tiết trong BCTC. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ của Yeah1 ở mức 911 tỷ đồng gồm 551 tỷ đồng thặng dự vốn cổ phần, 35 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Xét về dòng tiền, 3 tháng đầu năm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty âm 58 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 198 tỷ đồng, dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 240 tỷ đồng. Kết quả, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 16 tỷ đồng.