Ảnh internet
Ảnh internet

Cụ thể, ngày 17/02/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 29/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính số tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng), vì đã có hành vi vi phạm hành chính Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn (Địa chỉ trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Phạt tiền: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên hệ thống công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2019, BCTC quý 1, 2 năm 2020, BCTC bán niên soát xét năm 2020).

Được biết, 6 tháng đầu năm 2017, SSN đạt hơn 38,25 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 23% so với năm 2016. Đáng chú ý trong năm 2016, dù chỉ đạt doanh thu 26 tỷ đồng tuy nhiên báo lãi sau thuế gần 84 tỷ đồng, trong đó khoản lợi nhuận 78,5 tỷ đồng đến từ hoạt động tài chính.