Xi măng Bỉm Sơn: lợi nhuận quý III/2021 âm 8 tỷ đồng

Mới đây, CTCP Xi măng Bỉm Sơn (BCC - HNX) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2021 và bản giải trình.

Theo đó, trong quý III/2021, BCC đạt doanh thu 878,6 tỷ đồng, giảm 16,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp là 72,7 tỷ đồng, chỉ bằng 62,6% cùng kỳ, chi phí bán hàng tăng 8,2% lên 34,7 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III/2021 chỉ vỏn vẹn 151 triệu đồng, giảm 99,5% so với quý III năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, BCC đạt doanh thu 3.126 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 111,1 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2021, công ty có khoản tiền và tương đương tiền là 20,7 tỷ đồng, chỉ bằng 23,5% so với đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn khách hàng là 344,4 tỷ đồng, tăng gấp 5,2 lần so với đầu năm.

Đáng chú ý, BCC có dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 95,4 tỷ đồng và có khoản đầu tư tài chính dài hạn vào công ty con 116,2 tỷ đồng nhưng đã phải trích lập dự phòng toàn bộ. Nợ ngắn hạn tại ngày 30/9/2021 là 1.811 tỷ đồng, trong đó Phải trả người bán ngắn hạn là 736,5 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 705,4 tỷ đồng.

Số liệu trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 17,7 tỷ đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 47,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ có khoản tiền đi vay nên tổng lưu chuyển tiền thuần trong kỳ mới không bị âm (đạt 20,7 tỷ đồng).

Xi măng Bỉm Sơn, Xi măng Vicem Hoàng Mai: Tình hình kinh doanh quý III/2021 đi lùi
Lợi nhuận quý III/2021 của xi măng Bỉm Sơn âm 8 tỷ đồng (trong khi quý 3 năm ngoái lãi 20,8 tỷ đồng)

Theo bản giải trình được công bố, BCC cho biết, nguyên nhân lợi nhuận quý III/2021 giảm hơn 99% so với cùng kỳ chủ yếu là do doanh thu giảm, giá vốn hàng bán giảm, chi phí bán hàng tăng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm, chi phí tài chính giảm, thu nhập khác giảm. Tuy nhiên mức giảm doanh thu bán hàng, thu nhập khác và mức tăng chi phí bán hàng lớn hơn mức giảm của giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp.

Kết quả kinh doanh trong báo cáo tài chính hợp nhất quý III thể hiện, BCC đạt doanh thu 878,6 tỷ đồng, giảm 16,5% so với quý III/2020. Lợi nhuận quý III/2021 âm 8 tỷ đồng (trong khi quý 3 năm ngoái lãi 20,8 tỷ đồng). Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 17,7 tỷ đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 47,4 tỷ đồng.

BCC có vốn điều lệ 1.232 tỷ đồng, cổ đông nhà nước là Tổng công ty Vicem nắm giữ 90,1 triệu cổ phiếu, tương đương 73,1% vốn điều lệ.

Sản phẩm của BCC chủ yếu được tiêu thụ ở Thanh Hóa, Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Vài năm gần đây, BCC không chia cổ tức bằng tiền mặt mà chỉ chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 12% vào cuối năm 2020.

Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai (HOM - HNX) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2021 với khoản lãi nhờ thu nhập khác

Cụ thể, quý III/2021, Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai (HOM) đạt doanh thu 471,8 tỷ đồng, tăng 8,2% so với quý III/2020. Giá vốn hàng bán tăng 8,3% lên 416,9 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 54,9 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí bán hàng tăng 46% lên 40,1 tỷ đồng khiến cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 1,8 tỷ đồng trong khi quý III năm ngoái lãi 468 triệu.

Song nhờ có khoản lợi nhuận khác 2,44 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế quý III/2021 đạt vỏn vẹn 0,47 tỷ đồng, xấp xỉ quý III năm ngoái.

Xi măng Bỉm Sơn, Xi măng Vicem Hoàng Mai: Tình hình kinh doanh quý III/2021 đi lùi
Lợi nhuận sau thuế của Xi măng Vicem Hoàng Mai chỉ đạt 1,18 tỷ đồng, giảm 14,5% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, HOM đạt doanh thu 1.352,3 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ 2020, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1,18 tỷ đồng, giảm 14,5% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

Tại ngày 30/9/2021, Công ty có khoản tiền và tương đương tiền là 34,6 tỷ đồng, giảm 24% so với đầu năm. Khoản Phải thu ngắn hạn khách hàng là 408,2 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu năm. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 5,3 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm.

Nợ ngắn hạn tại 30/9/2021 là 535 tỷ đồng tăng 9,6% so với đầu năm, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 215,6 tỷ đồng, tăng 7,4% so với đầu năm. Từ lâu công ty không có khoản vay dài hạn ở ngân hàng.

CTCP Xi măng Vicem Hoàng Mai có vốn điều lệ 747,7 tỷ đồng, cổ đông nhà nước là Tổng công ty Vicem nắm giữ 53,1 triệu cổ phiếu, chiếm 71% vốn điều lệ. Nhà máy của HOM nằm ở vùng kinh tế Nam Thanh Bắc Nghệ, với vị trí thuận lợi về giao thông đường sắt, thủy, bộ, có nguồn nguyên liệu dồi dào chất lượng cao. Sản phẩm của HOM chủ yếu được tiêu thụ ở khu vực Nam Thanh Hóa đến miền Trung, ngoài ra còn xuất khẩu sang Philippine, Lào và nhiều nước trong khu vực.

HOM đã cổ phần hóa từ năm 2007. Lợi nhuận các năm sau cổ phần hóa dao động từ 102 - 152 tỷ đồng. Nhưng từ năm 2017 đến nay, kết quả kinh doanh khá lẹt đẹt, lợi nhuận dao động từ 1 - 20 tỷ đồng/năm.

Số liệu trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là 5,7 tỷ đồng, Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 31,4 tỷ đồng, tăng gấp 5,5 lần so với 9 tháng đầu năm ngoái. Nhờ có khoản tiền đi vay nên lưu chuyển tiền thuần trong kỳ chỉ còn âm 10,8 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021 thì HOM sẽ không chia cổ tức năm 2020. Năm 2021, HOM đặt kế hoạch doanh thu 1.778,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1,7 tỷ đồng và cũng sẽ không chia cổ tức. ĐHCĐ cũng bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Dũng Trâm làm thành viên HĐQT.