Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp.

Tại phiên họp, UBND Thành phố đã tiến hành xem xét Kế hoạch chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng xanh trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố cũng xem xét Quyết định về việc ban hành Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội, đến năm 2030; Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản, giai đoạn 2023-2030, trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Kho 190/Cục xăng dầu, hạng mục: Vành đai an toàn phòng cháy, chữa cháy kho xăng dầu K95/K190/CXD tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội; dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt 35 đoạn giữa tuyến (từ Km4 + 469,12 đến Km12+733,35) huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Phiên họp cũng xem xét Quyết định về việc phê duyệt dự toán thu, chi công tác cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ thuộc sở hữu nhà nước tại các nhà chung cư tái định cư, chung cư thương mại đối với các hạng mục theo mức độ cấp bách, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh năm 2023; Giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan công tác quyết toán đặt hàng nhiệm vụ quản lý, vận hành Nhà máy xử lý nước thải Cầu Ngà.