Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi các Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ninh để phối hợp với cơ quan thuế có cơ sở triển khai các biện pháp quản lý thuế đối với xe gắn máy, ô tô nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại theo đúng quy định.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu chuyển toàn bộ hồ sơ nhập khẩu (bao gồm giấy phép nhập khẩu và tờ khai nhập khẩu) từ thời điểm Thông tư 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 có hiệu lực đến ngày 10/9/2022 cho cơ quan thuế.

Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Thuế căn cứ thông tin do Cục Thuế địa phương gửi và do Cục Hải quan tỉnh, thành phố gửi để tổng hợp phục vụ công tác quản lý thuế theo quy định.

Xe nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế

Nhằm đảm bảo cơ sở cho cơ quan thuế kịp thời triển khai các biện pháp quản lý thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại, ngày 17/6/2022, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2374/TCHQ-GSQL yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cung cấp thông tin tờ khai, mã số thuế người nhập khẩu cho cục thuế tỉnh, thành phố và Tổng cục Thuế.

Cũng liên quan đến vấn đề này, mới đây, Tổng cục Thuế có công văn yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế phải thực hiện chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để xử lý theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với các trường hợp nhập khẩu, tạm nhập khẩu, chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy có nguồn gốc nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại nhưng thông báo giải thể, không thực hiện kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế hoặc bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh.

Khi các cục thuế thực hiện thu lệ phí trước bạ đối với các xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại, phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế quản lý các tổ chức, cá nhân chuyển nhượng xe có nguồn gốc nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại (các tổ chức, cá nhân bản lại xe) để xác định việc hoàn thành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế yêu cầu phải cử bộ phận đầu mối tại cục thuế thường xuyên trao đổi, phối hợp với cơ quan Hải quan trên địa bàn và cơ quan Hải quan đã chuyển thông tin về các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại (chi tiết đến từng công văn do cơ quan Hải quan chuyển sang, từng đối tượng và lượng xe) để có các biện pháp quản lý thuế kịp thời.