Mới đây, thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, rà soát, xử lý thông tin liên quan đến việc mất hơn 37,5 ha rừng tại dự án sân golf The Dàlat At 1200 (còn gọi là sân golf Đạ Ròn) của Công ty TNHH Acteam International.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng (Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng), năm 2008, UBND tỉnh Lâm Đồng ra 3 quyết định cho Công ty TNHH Acteam International thuê 650ha đất để đầu tư xây dựng sân golf và khu du lịch nghỉ dưỡng tại huyện Đơn Dương. Trong số này, đất có rừng là 533,05ha (430,53ha rừng tự nhiên, 102,52ha rừng trồng), đất chưa có rừng là 116,74ha.

Đến tháng 1/2022, chủ dự án The Dàlat at 1.200 xin gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng; UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở NN-PTNT lập hồ sơ kiểm kê hiện trạng rừng trên diện tích đất thuê.

Qua kiểm tra, đo đạc, Sở NN-PTNT xác định, hiện trạng đất đai và tài nguyên rừng trên diện tích 650ha được Công ty TNHH Acteam International thuê có biến động; giảm hơn 43ha so với trạng thái rừng năm 2007. Trong số 43ha rừng bị mất, có 2,8ha đã được cơ quan chức năng xử lý; 2,9ha đề xuất không xử lý và 37,5ha chưa xử lý (gồm 7,1ha được chuyển mục đích sử dụng và 30,4ha thuộc hạng mục quản lý, bảo vệ rừng). Địa phương không phát hiện, kiến nghị thanh tra toàn diện dự án.

Dự án The Dàlat At 1200 tại xã Hiệp An (huyện Đức Trọng) và xã Đạ Ròn (huyện Đơn Dương) với vốn đầu tư ban đầu 18 triệu USD, diện tích đất 567 ha và mặt nước 183 ha. Công ty TNHH Acteam International được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 4-2007 và thay đổi lần 2 vào năm 2009.

Cuối năm 2023, Sở NN-PTNT cùng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm đã họp bàn xem xét đề xuất xử lý đối với diện tích rừng bị mất trong quá trình thực hiện dự án của Công ty TNHH Acteam International.

Theo đó, trong tổng diện tích được cơ quan chức năng kiểm kê hiện trạng tài nguyên rừng tại dự án gần 650 ha thì đất có rừng hơn 533 ha, đất chưa có rừng gần 117 ha. So sánh biến động giữa 2 lần kiểm kê (năm 2007 và năm 2022) trên diện tích đất đã cho Công ty TNHH Acteam International thuê thì diện tích đất có rừng giảm hơn 43,2ha.

Trong đó, phần rừng bị mất đã được cơ quan chức năng xử lý là 2,8 ha; diện tích rừng bị giảm nhưng đề xuất không xử lý là 2,98 ha.

Còn lại hơn 37,5 ha rừng bị mất còn lại chưa được xử lý gồm: gần 7,1 ha được chuyển mục đích sử dụng đất và 30,4 ha rừng thuộc hạng mục quản lý, bảo vệ rừng (gần 18,8 ha rừng rừng ngoài lâm nghiệp và gần 11,6 ha rừng phòng hộ).

Xác định Công ty Acteam International trực tiếp phá rừng để xây dựng sân golf tại dự án The Dàlat

Sở NN-PTNT đánh giá Công ty TNHH Acteam International đã trực tiếp phá rừng để xây dựng công trình hạ tầng. Nghiêm trọng nhất, trong diện tích hơn 37,5 ha rừng bị mất có hơn 11,5 ha rừng phòng hộ - gấp hơn 30 lần mức xử phạt vi phạm hành chính. Thời gian xảy ra mất rừng từ khi thực hiện dự án đến khoảng năm 2017.

"Vụ việc có dấu hiệu tội hủy hoại rừng nên cần phải xem xét, đánh giá đề xuất hướng xử lý vừa không bỏ lọt tội phạm, vừa đảm bảo hoạt động đầu tư của doanh nghiệp" - Sở NN-PTNT báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, do diện tích rừng bị giảm xảy ra đã lâu, căn cứ để xử lý hình sự chưa chặt chẽ nên cần bổ sung, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ. Do đó, Sở NN-PTNT kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng giao Thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện dự án The Dàlat At 1200 của Công ty TNHH Acteam International.

Các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều buổi làm việc để xem xét hướng xử lý đối với diện tích rừng bị giảm xảy ra trong quá trình thực hiện dự án sân golf The DaLat At 1.200.

Trong kiến nghị của mình, Công ty TNHH Acteam International thừa nhận thiếu sót do không đảm bảo thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định trên phần diện tích hơn 7,1ha, còn phần diện tích hơn 30,4ha thuộc hạng mục quản lý bảo vệ rừng. Đơn vị này kiến nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát lại đối với kết quả kiểm kê tài nguyên rừng trước khi Công ty TNHH Acteam International nhận bàn giao tài nguyên rừng vào năm 2008.

Tuy nhiên, qua tài liệu lưu trữ các kết quả làm việc, Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng xác định, Công ty TNHH Acteam International trực tiếp phá rừng để xây dựng công trình hạ tầng. Trong diện tích rừng bị mất có khoảng 11,5ha rừng phòng hộ. Thời gian xảy ra mất rừng từ khi thực hiện dự án đến khoảng năm 2017. Sở này nhận định, vụ việc có dấu hiệu Tội hủy hoại rừng theo quy định tại điều 243 Bộ Luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) nên cần phải xem xét, đánh giá đề xuất hướng xử lý vừa không bỏ lọt tội phạm, vừa đảm bảo hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.

Để có hướng xử lý Công ty TNHH Acteam International, Sở NN-PTNT Lâm Đồng cho biết, cần bổ sung hồ sơ hiện trạng rừng trước khi giao cho chủ đầu tư này, đồng thời rà soát thủ tục bàn giao rừng trước đây. Trên cơ sở đó, Sở NN-PTNT kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng giao Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra toàn diện dự án The Dàlat at 1.200. Sau khi thanh tra sẽ có kiến nghị, đề xuất xử lý đúng quy định pháp luật.