VPBank tham vọng đạt mục tiêu lợi nhuận lên gần 30.000 tỷ đồng năm 2022
Ảnh minh họa

Theo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của VPBank vừa công bố, ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế gấp đôi năm trước đạt 29.662 tỷ đồng, con số này vượt mức lợi nhuận của "quán quân" ngành ngân hàng năm 2021 (Vietcombank với 27.376 tỷ đồng).

Cơ sở để đạt mức lợi nhuận trên là kế hoạch tăng trưởng tín dụng 35% (còn phụ thuộc vào phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước) từ 384.030 tỷ lên 518.400 tỷ đồng. Cùng với đó, tổng tài sản của ngân hàng dự kiến tăng 27,4%, huy động vốn tăng 27,8%.

Một số chỉ tiêu tài chính của VPBank. (Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ VPBank)
Một số chỉ tiêu tài chính của VPBank. (Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ VPBank)

Trong năm 2022, ngân hàng dự kiến sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ thành hai đợt:

Đợt 1, từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 50%, từ các nguồn như lợi nhuận chưa chia, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, số cổ phần phát hành dự kiến là hơn 2,24 tỷ cổ phiếu. Đợt phát hành sẽ được thực hiện dự kiến vào quý II hoặc quý III/2022.

Đợt 2, ngân hàng dự kiến phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ, nâng tổng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank lên tối đa 30% vốn điều lệ. Với phương án này số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 1,19 tỷ cổ phiếu.

Mức giá phát hành sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định theo thoả thuận, đàm phán giữa hai bên nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của VPBank. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Ngân hàng sẽ thực hiện chào bán riêng lẻ cho cổ đông ngoại ngay khi có sự chấp thuận của NHNN và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến thực hiện trong năm 2022.

Nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng nhằm tăng năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh, góp vốn/mua cổ phần, mua công ty con, công ty liên kết, hợp tác khác với các tổ chức tín dụng và các công ty con, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động,...

Nếu hoàn tất hai đợt, vốn điều lệ của VPBank dự kiến tăng lên 79.334 tỷ đồng, mức vốn điều lệ cao nhất hệ thống hiện này.

Ngân hàng cũng sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP) với số lượng dự kiến 30 triệu cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong ba năm kế từ ngày kết thúc đợt bán. Tỷ lệ này sẽ được giải toả dần theo tỷ lệ 30%, 35%, 35% qua các năm.

Giá bán dự kiến cho số cổ phiếu là 10.000 đồng. Số tiền thu được từ phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của ngân hàng.

VPBank tham vọng đạt mục tiêu lợi nhuận lên gần 30.000 tỷ đồng năm 2022
(Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ VPBank)

Cũng tại đại hội tới đây, một trong những vấn đề quan trọng khác sẽ được trình cổ đông của VPBank là việc mua lại CTCP Bảo hiểm OPES, có vốn điều lệ 550 tỷ đồng.

Theo đó, VPBank sẽ mua 100% hoặc phần lớn (dự kiến trên 90%) vốn cổ phần của công ty với giá dự kiến không quá 1,5 lần giá trị sổ sách của công ty. Đại hội cổ đông sẽ xem xét uỷ quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định, tổ chức thực hiện, tìm kiếm các doanh nghiệp phù hợp để VPBank tham gia phương án này.

Cùng với đó, VPBank sẽ xin phép cấp bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong điều lệ.

Bên cạnh đó, VPBank cũng trình cổ đông thông qua việc góp vốn bổ sung vào Công ty con là Công ty chứng khoán ASC với tổng mức đầu tư/góp vốn tối đa là 15.000 tỷ đồng.

Trước đó, hồi giữa tháng 1/2022, VPBank đã công bố việc mua hơn 97% cổ phần CTCP Chứng khoán ASC. Sau đó, tháng 2/2022, đại hội cổ đông công ty đã thông qua việc đổi tên thành Công ty Chứng khoán VPBank (VPBank Securities). Đồng thời, Hội đồng quản trị ASC cũng trình và được cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu. Theo đó, doanh nghiệp này sẽ chào bán hơn 865 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 8.920 tỷ đồng, trở thành một trong những công ty chứng khoán có vốn điều lệ đứng đầu thị trường.

VPBank cũng để ngỏ phương án M&A khác. Ngân hàng sẽ trình cổ đông thống nhất về mặt chủ trương và thông qua các phương án/giao dịch VPBank thực hiện góp vốn/mua cổ phần, thành lập hoặc mua lại công ty con, liên kết, hợp tác, tham gia vào các phương án cơ cấu lại/hỗ trợ tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng yếu kém hoặc các hình thức khác với các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác.

VPBank đang có nguồn vốn dồi dào sau khi bán 49% vốn FE Credit cho nhà đầu tư Nhật Bản SMBC trong năm ngoái. Tính đến cuối năm 2021, VPBank là một trong những ngân hàng có số vốn chủ sở hữu trong nhóm đầu hệ thống, đạt hơn 86.000 tỷ đồng.