Tính đến 14h20 ngày hôm nay (ngày 17-6), chỉ có 567 cổ đông tham dự họp trực tiếp và ủy quyền, đại diện chưa tới 50% tổng số phiếu biểu quyết. Căn cứ theo quy định, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần một không đủ điều kiện tiến hành. Đại hội đồng cổ đông lần 1 của Công ty Chứng khoán VNDIRECT tổ chức bất thành.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi lên sàn vào năm 2010, đại hội không thể tiến hành do không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định.

Theo kế hoạch dự kiến đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày 28/6/2024.

Đáng chú ý, dù đại hội không diễn ra. nhưng Chủ tịch Chứng khoán VNDIRECT Phạm Minh Hương chính thức nhận sai và xin lỗi cổ đông về vụ việc hệ thống VNDIRECT bị tin tặc tấn công hồi tháng 4-2024: “Tôi đã có gửi email và chia sẻ trên báo chí nhưng tại cuộc họp đại hội cổ đông ngày hôm nay, tôi chính thức xin lỗi cổ đông về vụ việc này”.

“Việc hệ thống của chứng khoán VnDirect bị tấn công là sự nhắc nhở cho cả thị trường cần tiếp tục giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống”, Chủ tịch VnDirect cho hay.

VNDIRECT tổ chức bất thành ĐHĐCĐ thường niên 2024, doanh nghiệp của bà Phạm Minh Hương dự kiến chào bán cổ phiếu để tăng vốn
VNDIRECT tổ chức bất thành ĐHĐCĐ thường niên 2024

Theo tờ trình tại đại hội, năm 2024, VNDIRECT đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế là 2.020 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước. Công ty dự kiến doanh thu thị trường vốn và môi giới chứng khoán giảm lần lượt 39% và 17%, trong khi doanh thu margin tăng 18% lên 1.365 tỷ đồng.

VNDIRECT sẽ tập trung vào hai định hướng chiến lược chính là dịch vụ chứng khoán và dịch vụ thị trường vốn, đồng thời mở rộng các dịch vụ đầu tư và ngân hàng đầu tư vốn.

Trước đó, ngày 17/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (Mã: VND). Thời gian thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận là 23/4/2024.

Theo kế hoạch, VNDirect sẽ phát hành hơn 304,4 triệu cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, VNDirect sẽ phát hành 243,57 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 20%) với giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, công ty cũng sẽ phát hành gần 61 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 5% cho cổ đông hiện hữu.

Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán năm 2022.

Như vậy, tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán và phát hành đợt này đến 304,5 triệu cổ phiếu. Sau khi hoàn thành, VNDirect sẽ tăng vốn điều lệ từ 12.178 tỷ lên gần 15.223 tỷ đồng, có thể vượt qua SSI để đứng đầu ngành về quy mô vốn. Được biết, SSI cũng đang xin cấp phép phương án chào bán hơn 453 triệu cổ phiếu.

Về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, VNDirect dự kiến dùng 40% số tiền thu được để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, 20% số tiền để đầu tư vào giấy tờ có giá, 20% để bảo lãnh phát hành chứng khoán và 20% cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền.

Ngoài 2 phương án nêu trên, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của VNDirect còn thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ gần 244 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, dự kiến từ 1-5 nhà đầu tư. Đồng thời, VND cũng có kế hoạch chào bán hơn 24 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp và phát hành hơn 12 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động.

Nếu hoàn tất 100% kế hoạch đề ra, tổng số cổ phiếu mới mà công ty phát hành là gần 585 triệu. Qua đó, vốn điều lệ của VNDirect sẽ tăng từ 12.178 tỷ đồng lên trên mức 18.000 tỷ đồng và Công ty sẽ trở thành quán quân vốn điều lệ nhóm chứng khoán.

Về kế hoạch cổ tức, VNDIRECT dự kiến trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Công ty cũng trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cổ phiếu ESOP và cổ phiếu thưởng cho người lao động. Trong đó, kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ dự kiến chào bán 268.64 triệu cổ phiếu, giá chào bán thỏa thuận với nhà đầu tư.

Vào cuối tháng 5, VNDIRECT đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5% và chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 5:1 với giá 10.000 đồng/CP. Thời gian chuyển nhượng quyền mua và đăng ký đặt mua cổ phiếu diễn ra từ ngày 6/6 đến 3/7.

Trong báo cáo tài chính quý I/2024, công ty mẹ VNDirect ghi nhận doanh thu giảm nhẹ xuống mức 1.285 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi trước thuế tăng mạnh lên 334% so với cùng kỳ, đạt 767 tỷ đồng, chủ yếu nhờ hoạt động tự doanh giảm lỗ.