VNDirect chi tiền mua thêm gần 3,6 triệu cổ phiếu C4G
Ảnh minh họa

Với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu, VNDirect đã mua vào 3,6 triệu cổ phiếu C4G, qua đó nâng sở hữu tại Cienco4 lên 16,2 triệu cổ phần, tương đương 7,21% vốn điều lệ công ty. Giao dịch được thực hiện vào ngày 4/4 và chiếm hơn nửa thanh khoản của cổ phiếu C4G trong phiên này.

Tạm lấy giá chốt phiên là 12.100 đồng/CP làm giá giao dịch, VNDirect ước tính đã phải chi ra gần 43,6 tỷ đồng cho số cổ phiếu nói trên.

VNDirect trở thành cổ đông lớn của Tập đoàn Cienco4 vào cuối năm 2019 sau khi mua vào 3,2 triệu cổ phiếu C4G để tăng sở hữu lên 8,15% vốn. Trước đó, vào năm 2018, VNDirect cũng là tổ chức tư vấn niêm yết của công ty này.

Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, Cienco4 vừa qua đã chốt danh sách chào bán gần 112,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới) và giá chào bán là 10.000 đồng/cp.

Giá trị vốn huy động được tại đợt phát hành lần này là gần 1.124 tỷ đồng, dự kiến được sử dụng nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của công ty. Nếu thành công, vốn điều lệ của C4G sẽ tăng từ hơn 2.247 tỷ đồng lên hơn 3.371 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, thời hạn đăng ký mua cổ phiếu C4G sẽ kéo dài từ ngày 7/4 - 28/4/2023. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 7/4 - 25/4/2023.