Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi khoảng 367.184 m2 đất có mặt nước ven biển tại đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang thuộc một phần diện tích đã được UBND tỉnh Khánh Hòa cho Công ty Cổ phần Vinpearl để thực hiện dự án tại các quyết định có liên quan.

Cụ thể, UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi 218.666 m2 trong tổng diện tích 403.643,3 m2 tại Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 15/2/2008. Trong đó có khoảng 41.706 m2 đất có mặt nước ven biển có mục đích khác thuộc dự án công viên văn hóa và du lịch sinh thái Vinpearlland và 170.960 m2 đất có mặt nước ven biển có mục đích khác thuộc dự án khu khách sạn và biệt thự VinPearl Luxury Nha Trang.

Công ty Cổ phần Vinpearl trả lại hơn 367.000m2 đất có mặt nước ven biển tại Khánh Hòa. Ảnh: Pld.net.vn.
Công ty Cổ phần Vinpearl trả lại hơn 367.000m2 đất có mặt nước ven biển tại Khánh Hòa. Ảnh: Pld.net.vn.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng thu hồi 69.358 m2 và khoảng 79.160 m2 đất có mặt nước ven biển có mục đích khác thuộc dự án công viên văn hóa và du lịch sinh thái Vinpearlland đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 997A/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 và Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 5/6/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, lý do thu hồi diện tích đất nêu trên là do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất theo quy định tại điểm C, khoản 1, Điều 65, Luật Đất đai.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao toàn bộ diện tích đất có mặt nước ven biển đã thu hồi nêu trên cho UBND phường Vĩnh Nguyên quản lý theo quy định.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu Công ty Cổ phần VinPearl bàn giao toàn bộ diện tích đã được nhà nước thu hồi nêu trên cho UBND phường Vĩnh Nguyên quản lý.

Đồng thời rà soát, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định đối với các phần diện tích còn lại sau khu UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất.