Cuối ngày 30/5, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần hàng không Vietjet đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 2.000 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Mệnh giá của trái phiếu là 100 triệu đồng/trái phiếu.

Mục đích phát hành nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm chi trả các chi phí hoạt động về xăng dầu, chi phí cảng, điều hành bay, kỹ thuật, lương, bảo hiểm, thanh toán đặt cọc máy bay và các chi phí khác.

Lô trái phiếu này được phát hành với lãi suất cố định tối đa 12%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ tính lãi còn lại sẽ tính bằng tổng của biên độ tối đa 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, là trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm…

Vietjet sẽ phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Ảnh minh họa
Vietjet sẽ phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Ảnh minh họa

Ở một diễn biến liên quan, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 tổ chức ngày 26/4, cổ đông Vietjet đã thông phương án phát hành trái phiếu quốc tế và giao cho HĐQT quyết định các nội dung cơ bản.

Tổng giá trị phát hành là 7.098 tỷ đồng, tương đương 300 triệu USD khi tính theo tỷ giá 23.600 đồng/USD. Trái phiếu dự kiến được phát hành theo hình thức riêng lẻ, có thể là trái phiếu đi kèm chứng quyền hoặc trái phiếu chuyển đổi.

Số tiền huy động được sẽ phục vụ cho hoạt động đầu tư, thuê, mua dài hạn tàu bay, động cơ, trang thiết bị, sửa chữa tàu bay, cũng như để cơ cấu các khoản nợ, tăng nguồn thanh khoản và vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, trong quý 1/2023, Vietjet ghi nhận doanh thu đạt 12.898 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ, cao nhất kể từ dịch Covid-19 và tiệm cận ngưỡng trước dịch. Lợi nhuận gộp của Vietjet từ đó cũng tăng lên 1.062 tỷ đồng, cao hơn nhiều khoản lỗ 257 tỷ đồng của quý 1/2022.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 79,5% về còn 237 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh lên 479 tỷ đồng, 420 tỷ đồng và 156 tỷ đồng.

Khấu trừ thuế phí, Vietjet báo lãi 173 tỷ đồng, tuy giảm 29% so với cùng kỳ nhưng được cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 2.359 tỷ đồng của quý 4/2022, tương ứng hoàn thành 17,3% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/4 vừa qua.