Vietcombank nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng yếu kém trong năm 2023
Vietcombank nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng yếu kém trong năm 2023

Cụ thể: Ngày 9/1/2023, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HoSE: VCB) tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đảng và nhiệm vụ kinh doanh năm 2023.

Theo lãnh đạo VCB, năm 2022, ngân hàng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, huy động vốn được điều hành phù hợp với với tăng trưởng tín dụng; cơ cấu huy động vốn, tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng.

Cụ thể, huy động vốn thị trường 1 đạt khoảng 1,26 triệu tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm 2021. Tỷ trọng hy động vốn không kỳ hạn bình quân đạt 34%, tăng 1,8 điểm % so với 2021; Huy động vốn bán buôn tăng trưởng 10,4%; Huy động vốn bán lẻ tăng trưởng ở mức 8,0% so với năm 2021; tín dụng tăng trưởng vượt mốc khoảng 1,15 triệu tỷ đồng, tăng 19% so với cuối năm 2021, kiểm soát trong tỷ lệ tăng trưởng được NHNN giao.

Vietcombank cũng kiểm soát tốt chất lượng tín dụng: tỷ lệ nợ nhóm 2 ở mức 0,29%, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,67%, tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu nội bảng đạt mức cao nhất hệ thống ngân hàng (khoảng 465%).

Các chỉ tiêu doanh số tăng trưởng ấn tượng, trong đó doanh số TTQT-TTTM đạt khoảng 135 tỷ USD, tăng 31,8% so với 2021; doanh số mua bán ngoại tệ đạt 73 tỷ USD, tăng 20,4% so với 2021; các chỉ tiêu doanh số thẻ, bảo hiểm, phát triển khách hàng bán buôn-bán lẻ đều đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng từ mức 37% đến 100%.

Hiệu quả kinh doanh tăng trưởng bền vững và năng lực tài chính được củng cố: Thu nhập ngoài lãi tăng 9,2% so với năm 2021; thu thuần kinh doanh ngoại tệ tăng trưởng 31,7% so với năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tăng 39% so với năm 2021 (năm 2021 lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt hơn 27.388 tỷ đồng).

NIM đạt 3,51%, tăng 0,24 điểm % so với 2021. Chỉ số ROAA và ROAE duy trì ở mức cao, tương ứng là 1,84% và 24,25%.

Trong 2 tháng cuối năm 2022, Vietcombank đã giảm 1% lãi suất cho vay đối với các khoản vay bằng đồng Việt Nam. Bên cạnh đó, Vietcombank tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội với tổng cam kết 491 tỷ đồng trong năm 2022.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng giám đốc phụ trách ban điều hành Vietcombank, cho biết trong năm 2022, Vietcombank đã hoàn thành việc xây dựng phương án nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng yếu kém.

Và trong năm 2023, một trong sáu trọng tâm mà ngân hàng này sẽ tập trung là triển khai đúng tiến độ đối với phương án nhận chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng yếu kém này.