Phạt tiền: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng không công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 192A/2022/NQ-DICCorp-HĐQT ngày 14/01/2022 thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ).

Phạt tiền: 175.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất (Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 nêu tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 192A/2022/NQ-DICCorp-HĐQT ngày 14/01/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022).

Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán một doanh nghiệp BĐS bị xử phạt nặng
Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán một doanh nghiệp BĐS bị xử phạt nặng

Phạt tiền: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi công bố thông tin sai lệch (Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng công bố thông tin Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 113/DICGroup-HĐQT ngày 13/10/2022, số 48/DICGroup-HĐQT ngày 14/4/2023, số 118/ DICGroup-HĐQT ngày 10/10/2023, tại các báo cáo này có nêu: “Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành: đầu tư vào dự án Khu đô thị mới Vũng Tàu, phường 12, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”, “Mục đích giải ngân thanh toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư dự án, đền bù giải phóng mặt bằng”. Tuy nhiên, theo Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 133/ DICCorp-KT ngày 20/4/2022 và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 113/ DICCorp-HĐQT ngày 13/10/2022, Công ty sử dụng vốn để: (i) đầu tư vào dự án Khu đô thị mới Vũng Tàu, (ii) thanh toán khoản tiền còn thiếu cho Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Tân Long).

Phạt tiền: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi không công bố báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành để thực hiện dự án đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành để thực hiện dự án trong báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán xác nhận (Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng không công bố báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 để thực hiện dự án đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt cháo bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 để thực hiện dự án trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán xác nhận).

Tổng số tiền phạt đối với Công ty là 470.000.000 đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với những vi phạm của DIC Corp như sau:

Buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ theo quy định tại điểm c khoản 9 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm e khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Buộc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Buộc công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc công bố thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận theo quy định tại điểm b khoản 9 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi không công bố báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành để thực hiện dự án đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành để thực hiện dự án trong báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán xác nhận.

Thời gian gần đây, DIC Corp liên tục có động thái huy động vốn để triển khai loạt dự án quy mô lớn, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của công ty liên tục ghi nhận sự giảm sút do chịu ảnh hưởng từ sự trầm lắng của thị trường bất động sản.

Luỹ kế doanh thu 9 tháng đầu năm 2023 của DIC Corp đạt 593,7 tỷ đồng, giảm 60,9% so với năm trước. Lãi sau thuế giảm 31%, xuống chỉ còn 97,7 tỷ đồng. Với kết quả này, DIC Corp mới chỉ hoàn thành được 10% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Vietcap (VCI) dự báo năm 2023, DIC Corp sẽ ghi nhận doanh thu đạt 1.044 tỷ đồng, giảm 44,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 125 tỷ đồng, giảm 13,2% so với thực hiện trong năm 2022.

Đáng chú ý, công ty chứng khoán này đưa ra kiến nghị bán và định giá cổ phiếu DIG với giá mục tiêu 18.200 đồng/cp.

Chốt phiên 2/1, cổ phiếu DIG đang được giao dịch trên thị trường với giá 26.000 đồng/cp, như vậy giá mục tiêu của cổ phiếu DIG mà Chứng khoán Vietcap đưa ra đang thấp hơn khoảng 32% so với giá thị trường.