Vì đâu lợi nhuận EVN tăng vọt gần 7 lần?
Vì đâu lợi nhuận EVN tăng vọt gần 7 lần?

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ghi nhận kết quả kinh doanh đáng chú ý: lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2021 lên đến 10.127 tỷ đồng, gấp tới 6,9 lần cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân đầu tiên dẫn tới kết quả kinh doanh tích cực này là hoạt động kinh doanh chính khởi sắc, với doanh thu thuần đạt 211.631 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp nửa đầu năm đạt 19.557 tỷ đồng, tăng 11,3%.

Nguyên nhân thứ hai, cũng là nguyên nhân chính dẫn tới mức tăng đột biến về lợi nhuận của EVN, là việc doanh thu hoạt động tài chính tăng rất mạnh, từ 1.873 tỷ đồng nửa đầu năm ngoái lên 7.199 tỷ đồng nửa đầu năm nay, tức là tăng gấp 3,84 lần; chủ yếu là do ghi nhận lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện đột biến 4.608 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ vỏn vẹn 174 tỷ đồng. Thêm vào đó, lãi tiền gửi, tiền cho vay cũng tăng mạnh 53% (tương đương tăng 737 tỷ đồng); lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện tăng gần gấp đôi (tương đương tăng 185 tỷ đồng).

Song song, phần lãi trong công ty liên kết cũng tăng đáng kể, từ 13,8 tỷ đồng nửa đầu năm ngoái lên 198 tỷ đồng nửa đầu năm nay.

Do nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính cũng như các nguồn thu tài chính tăng mạnh nên mặc dù chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 10,9% (lên 8.960 tỷ đồng) và lợi nhuận từ các hoạt động khác giảm 78% (xuống 54,7 tỷ đồng) nhưng lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2021 vẫn tăng gấp 6,9 lần lên 10.127 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/6/2021, tổng tài sản của EVN ở mức 712.102 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,4% so với đầu năm, được hình thành từ 247.832 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và 464.270 tỷ đồng nợ phải trả; trong đó riêng nợ vay là 369.163 tỷ đồng, gấp 1,5 lần vốn chủ sở hữu.