Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường xác nhận hôm nay (6/7) Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên bất thường xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Theo chương trình phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc sẽ trình bày tờ trình. Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

Tiếp theo, chủ tọa tổng hợp ý kiến phát biểu, nêu nội dung để Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết. Cuối cùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

Trong quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết kể trên, Bộ Tài chính đã đề xuất điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng, dầu, mỡ nhờn xuống mức sàn trong khung thuế đến hết năm 2022.

Cụ thể, mức thuế suất thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng được đề xuất giảm từ 2.000 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít; thuế với nhiên liệu bay giảm từ 1.500 đồng/lít xuống sàn 1.000 đồng/lít; dầu diesel giảm từ 1.000 đồng/lít xuống sàn 500 đồng/lít; dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 300 đồng/lít; và dầu hỏa giữ nguyên ở 300 đồng/lít vì đây đã là mức sàn trong khung thuế bảo vệ môi trường.

Ngày 6/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp bất thường xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu. Ảnh minh họa
Ngày 6/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp bất thường xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu. Ảnh minh họa

Trước đó, hồi tháng 3, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã đồng ý giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu và chính sách này đã có hiệu lực từ 1/4 đến hết năm nay. Mức giảm này tương ứng khoảng 2.000 đồng/lít xăng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc Hội chỉ quyết giảm thuế bảo vệ môi trường về mức sàn.

"Nếu nghị quyết áp dụng từ 1/8, ước tính giảm thu ngân sách khoảng 7.000 tỷ đồng, cộng thêm triển khai 2 nghị quyết giảm thuế với xăng dầu từ đầu năm giảm thu 25.538 tỷ đồng. Như vậy, ngân sách ước giảm 32.538 tỷ đồng trong năm 2022", lãnh đạo Bộ Tài chính tính toán.