Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), gần đây, một số doanh nghiệp đã thiết lập các website, app giao dịch như: Tititada, Anfin, Infina… và sử dụng công cụ truyền thông để quảng bá cho sản phẩm, dịch vụ của mình, nhằm huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức hỗ trợ họ đặt lệnh giao dịch chứng khoán mà không được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Theo đó, UBCKNN đưa ra khuyến cáo, các nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích của mình. UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng khi thực hiện các giao dịch đầu tư chứng khoán trên các app giao dịch này, nhà đầu tư chịu trách nhiệm đối với các rủi ro có thể phát sinh.

UBCKNN thông báo danh sách các công ty chứng khoán được UBCKNN cấp phép:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục khuyến cáo về website, app giao dịch chứng khoán chưa được cấp phép
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục khuyến cáo về website, app giao dịch chứng khoán chưa được cấp phép
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục khuyến cáo về website, app giao dịch chứng khoán chưa được cấp phép