Trước đó, kết luận của Kiểm toán Nhà nước về dự án đường dẫn cầu Phú Mỹ (dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao, viết tắt là dự án BT), do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Mỹ (Công ty PMC) làm chủ đầu tư đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án này.

Ngày 6/3/2008, UBND TP HCM và Công ty cổ phần BOT cầu Phú Mỹ đã ký hợp đồng dự án đường dẫn kết nối với cầu Phú Mỹ. Cụ thể, lần lượt vào tháng 12/2010, tháng 2/2012 và tháng 3/2013 diễn ra việc ký 3 phụ lục hợp đồng sửa đổi, bổ sung một số điều của hợp đồng.

Tháng 6/2016, ông Bùi Xuân Cường (nguyên Giám đốc Sở GTVT TP HCM) đã ký văn bản kiến nghị UBND TP HCM chấp thuận chi phí đầu tư của dự án BT đường dẫn kết nối với cầu Phú Mỹ là 2.917 tỷ đồng; thay vì 1.275 tỷ đồng đã được UBND TP HCM phê duyệt trước đó.

Ngày 1/9/2016, ông Lê Văn Khoa - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM ký văn bản chấp thuận đề xuất của Sở GTVT TP HCM về chi phí đầu tư hoàn thành dự án BT đường dẫn kết nối cầu Phú Mỹ là 2.917 tỷ đồng.

Đến ngày 16/7/2018, ông Trần Vĩnh Tuyến (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM) cũng ký quyết định duyệt quyết toán công trình đường dẫn kết nối cầu Phú Mỹ, tổng giá trị quyết toán là 2.792 tỷ đồng, tăng 1.517 tỷ đồng so với tổng vốn đầu tư được duyệt ban đầu. Trong đó, ngân sách TP HCM đã thanh toán cho chủ đầu tư là 2.779 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngày 10/10/2018, ông Bùi Xuân Cường, lại đưa số tiền 2.792 này vào "Phụ lục hợp đồng" điều chỉnh, bổ sung một số điều. Như vậy, giá trị ban phê duyệt ban đầu từ 1.275 tỷ đồng đã được phê duyệt tăng lên 2.972 tỷ đồng.

Cầu Phú Mỹ được đầu tư hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Ảnh: Hoàng Triều
Cầu Phú Mỹ được đầu tư hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Ảnh: Hoàng Triều

Cũng theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra nhiều sai sót khi triển khai dự án đường nối cầu Phú Mỹ. Chẳng hạn, công tác lập, thẩm định phê duyệt thiết kế, dự toán còn một số tồn tại.

Việc quản lý chất lượng công trình, dự án thi công không đúng thiết kế để xảy ra sự cố và hư hỏng một số hạng mục khi kiểm tra nghiệm thu đưa vào sử dụng. Dự án có tiến độ tổng thể kéo dài tới 55 tháng mà TP và các đơn vị liên quan chưa xác nhận rõ trách nhiệm của nhà đầu tư đối với những thiệt hại do chậm tiến độ.

Chi phí đầu tư được phê duyệt quyết toán vào năm 2018 còn nhiều sai sót, qua kiểm toán phải giảm trừ 368,29 tỉ đồng. Việc phê duyệt quyết toán dự án còn có một số nội dung chưa đủ cơ sở pháp lý và chưa phù hợp với các quy định của hợp đồng BT với giá trị 646,5 tỉ đồng... Thanh toán 1.339,5 tỉ đồng khi chưa phê duyệt điều chỉnh tổng vốn đầu tư và điều chỉnh giá trị hợp đồng BT…

Từ kết quả kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đề nghị UBND TP kiểm tra, rà soát, quyết toán lại dự án theo đúng quy định, không để thất thoát tiền, tài sản Nhà nước. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý.

Công ty PMC căn cứ chỉ đạo của UBND TP nộp ngân sách số tiền thanh toán không đúng quy định hơn 355,4 tỉ đồng. Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật với các khoản chi phí đầu tư chưa đủ căn cứ, cơ sở quyết toán với giá trị 646,5 tỉ đồng...

Được biết, dự án đường dẫn kết nối cầu Phú Mỹ khởi công từ năm 2008 và hoàn thành năm 2013 với mức đầu tư khoảng 1.300 tỉ đồng.

Dự án có các thành phần đường vành đai phía Đông từ cầu Phú Mỹ đến cầu Rạch Chiếc, đường trên cao nối từ nút giao thông khu A Nam Sài Gòn đến cầu Phú Mỹ, nút giao thông khu A Nam Sài Gòn.