Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể: Ngày 17/11/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 359/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 (địa chỉ: Phòng 731 Khách sạn thể thao số 15 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 85.000.000 đồng (tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu: BCTC năm 2020 đã được kiểm toán; Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2021, 2020, 2019, 2018…;

Công bố thông tin không đúng thời hạn đối với BCTC các năm 2019, 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên các năm 2019, 2018...).

Cùng ngày, Thanh tra Ủy ban chứng khoán Nhà nước ra quyết định số 362/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sông Đà 207 (địa chỉ: Tầng 7 Toà nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Sông Đà 207 không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HNX và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2018, BCTC năm 2018 được kiểm toán…`; Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu: BCTC năm 2017 được kiểm toán…)