Ngày 03/6/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 150/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú (địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai), cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Báo cáo thường niên các năm 2019, 2020, Báo cáo tài chính các năm 2019, 2020 đã kiểm toán, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên các năm 2020, 2021).

Mới đây, ngày 06/6/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 154/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (địa chỉ: Km 2132 Quốc lộ 1A, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Chi tiết hành vi như sau: Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tài liệu sau: Báo cáo thường niên năm 2020, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

UBCKNN xử phạt hàng loạt doanh nghiệp do vi phạm lĩnh vực chứng khoán
Ảnh minh họa

Cùng mức phạt, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 153/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (địa chỉ: Số 215 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng), cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Chi tiết hành vi như sau: Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tài liệu sau: Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021, CBTT Quyết định Hội đồng quản trị số 231/QĐ-HĐQT ngày 14/10/2021 về việc phê duyệt giao dịch thuê tàu với bên liên quan là Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.