EVN cho biết Quyết định này đã được Chính phủ, Bộ Công Thương đồng ý về chủ trương.

Cụ thể: Giá điện bán lẻ bình quân tăng thêm hơn 86.4 đồng/kWh, từ 1,920.37 đồng/kWh lên 2,006.79 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Từ hôm nay (9/11) giá bán lẻ điện tăng lên mức hơn 2,000 đồng/kWh

Đây là lần thứ 2 liên tiếp trong năm 2023 giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh tăng. Lần điều chỉnh giá điện gần nhất vào ngày 4/5, khi đó giá giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 1,864.44 đồng/KWh lên 1,920.37 đồng/KWh (chưa bao gồm thuế GTGT). Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 3% (hơn 55.9 đồng/KWh).

Tại lần điều chỉnh giá điện đầu tháng 5/2023, lãnh đạo EVN đã cho biết với mức tăng giá 3% thì khó khăn tài chính với EVN vẫn còn.

Trước đó, vào tháng 3/2023, Bộ Công Thương đã công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 và 2022 của EVN. Theo Bộ Công Thương, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 của EVN là 419,031.8 tỷ đồng, năm 2022 là 493,265.3 tỷ đồng, bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện và phụ trợ - quản lý ngành.

Theo đó, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2021 là 1,859.9 đồng/kWh, tăng 1.84% so với năm 2020; giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022 là 2,032.26 đồng/kWh, tăng 9.27% so với năm 2021.

Như vậy, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022 của EVN cao hơn giá bán lẻ điện bình quân theo Quyết định 648 ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương gần 168 đồng/kWh. Theo Quyết định 648, giá bán lẻ điện bình quân từ áp dụng từ năm 2019 đến nay là 1,864.44 đồng/kWh.