Cụ thể, doanh thu thuần đạt hơn 100 tỷ đồng, giảm 91%; doanh thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bất động sản đạt hơn 40 tỷ đồng, giảm 94% và doanh thu từ hoạt động xây dựng đạt hơn 5 tỷ đồng, giảm 99% so với quý II/2021.

Mặc dù TTC Land thu về khoản doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 206,3 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái nhưng chi phí tài chính tăng mạnh từ hơn 54 tỷ đồng lên gần 129 tỷ đồng, chủ yếu do phát sinh hơn 66 tỷ đồng trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư.

Kết quả, công ty báo lãi sau thuế quý II/2022 hơn 65,5 tỷ đồng, giảm 54,4% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của TTC Land đạt 495,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 123,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 59% và 32%.

TTC Land báo lãi quý 2/2022 giảm hơn 54%

Trong năm 2022, TTC Land đặt kế hoạch doanh thu thuần 2.135 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng, lần lượt tăng 26,8% và 23,9% so với kết quả thực hiện năm 2021.

Tính tại thời điểm cuối quý II, tổng tài sản của công ty đạt 9.880 tỷ đồng, tăng gần 83 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu do tăng danh mục hàng tồn kho và các khoản phải thu dài hạn.

Về danh mục hàng tồn kho, công ty ghi nhận 2.857 tỷ đồng, tập trung tại dự án Jamona City (1.173 tỷ đồng), dự án Jamona Golden Silk (8,2 tỷ đồng) và khoản hàng hóa BĐS để bán (69,2 tỷ đồng).

Công ty cũng có 4.671 tỷ đồng các khoản phải thu, trong đó, 1.337 tỷ đồng là khoản phải thu dài hạn, tăng 26% so với thời điểm đầu năm, phần lớn do tăng khoản phải thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Toàn Hải Vân để phát triển dự án khu phức hợp Vịnh Đầm tại Kiên Giang, cùng với đó là hợp tác với CTCP Quản lý và Khai thác khu công nghiệp Đặng Huỳnh để phát triển dự án khu công nghiệp Tân Kinh mở rộng tại tỉnh Long An.

Tại thời điểm cuối quý II, công ty ghi nhận 1.801 tỷ đồng nợ tài chính, tăng 15% so với đầu năm, phần lớn là các khoản vay đến từ BIDV (144,5 tỷ đồng), Vietcombank (9 tỷ đồng), Vietinbank (26 tỷ đồng), Nam Á Bank (480 tỷ đồng), OCB (715 tỷ đồng).

6 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty âm 561 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 658,7 tỷ đồng, chủ yếu do tăng các khoản phải thu và tăng hàng tồn kho.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền đầu tư trong kỳ của công ty dương 328 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là âm 91,4 tỷ đồng, phần lớn do giảm tiền chi để cho vay và tiền chi để mua sắm tài sản cố định.