Tỷ lệ thực hiện các kiến nghị của kiểm toán chỉ đạt 49,9%

Theo Tổng KTNN Trần Sỹ Thanh, đến ngày 31/8/2021, KTNN đã triển khai 144/211 đoàn, kết thúc 108 đoàn (đạt 51% kế hoạch năm), phát hành 83 báo cáo kiểm toán, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên 37 đoàn đang triển khai phải dừng thực hiện. Tổng hợp sơ bộ đến cuối tháng 8-2021, đối với 91 báo cáo kiểm toán đã phát hành (bao gồm cả 8 báo cáo thuộc kế hoạch kiểm toán bổ sung năm 2020 và phát hành trong năm 2021), Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 52.095 tỷ đồng; hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung 67 văn bản pháp luật.

Kết quả kiểm toán cho thấy, các đơn vị còn chưa chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật trong quản lý, điều hành thu - chi ngân sách; quản lý tài sản, đất đai, tài nguyên khoáng sản; quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị; quản lý doanh thu, chi phí, công nợ… “Thậm chí có trường hợp hạch toán vào chi phí hợp lý một số khoản không hợp lý, không có căn cứ, làm giảm lớn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước…”, Tổng Kiểm toán Nhà nước nói.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn
Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Trong 8 tháng năm 2021, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra 1 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện qua hoạt động kiểm toán; cung cấp 151 báo cáo kiểm toán và các tài liệu có liên quan cho các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát và xây dựng chương trình công tác.

Thẩm tra báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường nhận định, tỷ lệ thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2021 thấp hơn so với các năm trước. Đến ngày 31/8/2021, các đơn vị đã thực hiện 30.834 tỷ đồng, chỉ đạt 49,9% (năm 2020 đạt 55,9%; năm 2019 đạt 51,3%), trong đó, việc thực hiện các kiến nghị liên quan đến sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế văn bản các năm gần đây đạt tỷ lệ thấp.

Thảo luận về báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho rằng, năm 2021 chỉ còn chưa đầy 4 tháng, trong khi khối lượng công việc theo kế hoạch năm của Kiểm toán Nhà nước còn đến 49%, do đó, Kiểm toán Nhà nước cần đánh giá thêm khả năng hoàn thành kế hoạch, đề xuất giải pháp để hoàn thành kế hoạch.

Đề cập tỷ lệ thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước những năm qua đạt thấp, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đề xuất giải pháp công khai các đơn vị không thực hiện kết luận Kiểm toán Nhà nước; chuyển cơ quan điều tra các đơn vị có dấu hiệu tội phạm, đồng thời cần đánh giá thêm trách nhiệm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của Kiểm toán Nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh quan tâm đến chất lượng thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Nếu thực hiện tốt việc xử lý tài chính sau kiểm toán thì đây sẽ là nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển.

Công khai, minh bạch là “vũ khí” quan trọng của kiểm toán

Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, KTNN bám sát quy định của pháp luật, đồng thời cần công khai, minh bạch hoạt động kiểm toán. “Công khai là “vũ khí” quan trọng của kiểm toán. Một mặt là sức ép công luận rất lớn để siết chặt kỷ luật, kỷ cương về tài chính, ngân sách và việc thực hiện kết luận kiểm toán; mặt khác, thông qua công khai kết quả kiểm toán, người dân và xã hội giám sát trở lại hoạt động kiểm toán”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Đối với kế hoạch kiểm toán năm 2022, mục tiêu chung vẫn phải tăng cường củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô lên hàng đầu, đặc biệt, cần phải tập trung làm rõ tổng mức cơ cấu tín dụng của nền kinh tế. Đồng thời lưu ý kiểm toán việc sử dụng quỹ tiền lương cho đầu tư xây dựng cơ bản trong khi nguồn thực hiện cải cách tiền lương chưa bảo đảm.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước xây dựng kế hoạch kiểm toán cụ thể, đặc biệt lưu ý các kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động để phục vụ chuyên đề giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch được ban hành”, bảo đảm chất lượng và thời gian các chuyên đề giám sát.