Cụ thể, các dự án bất động sản được bổ sung bao gồm: Khu liên hợp trung tâm hội chợ xúc tiến thương mại ngành xây dựng kết hợp khu ở cao cấp - Picenza Plaza Thái Nguyên (2,7 ha, phường Đồng Bẩm); Khu liên hợp trung tâm hội chợ xúc tiến thương mại ngành xây dựng kết hợp khu ở cao cấp - Picenza Plaza Thái Nguyên 2 (0,3 ha, phường Đồng Bẩm); Khu phố châu Âu bên bờ sông Cầu (3,4 ha, phường Đồng Bẩm); dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 1 - bổ sung phần còn lại của dự án (xã Quyết Thắng, 0,9 ha); Khu tái định cư số 1 xã Cao Ngạn giai đoạn 2 (4,1 ha); Khu đô thị mới Linh Sơn - Huống Thượng - khu số 2 (43,7 ha, xã Huống Thượng).

Đáng chú ý, tại dự án Chợ truyền thống kết hợp trung tâm thương mại dịch vụ tại phường Gia Sàng. Khu đất thực hiện dự án thuộc địa phận phường Gia Sàng, có diện tích 0,37 ha, sẽ được đấu giá đất để thực hiện dự án.

Bổ sung 7 dự án BĐS vào kế hoạch sử dụng đất của TP Thái Nguyên. Ảnh: Báo Thái Nguyên
Bổ sung 7 dự án BĐS vào kế hoạch sử dụng đất của TP Thái Nguyên. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Trước đó vào ngày 24/3, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đầu tư Tổ hợp chợ truyền thống, trung tâm thương mại dịch vụ Gia Sàng tại phường Gia Sàng đã trao cho Công ty TNHH Hưng Thái Nguyên.

Đến ngày 11/5, tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi đất của Hưng Thái Nguyên tại phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên. Cụ thể, thu hồi 3.700 m2 đất đã giao cho Hưng Thái Nguyên thuê để thực hiện dự án Tổ hợp chợ truyền thống, trung tâm thương mại dịch vụ Gia Sàng tại phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên. Đồng thời, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho doanh nghiệp vào tháng 6/2017.

Về lý do thu hồi, doanh nghiệp tự nguyện trả lại khu đất theo quy định. Tỉnh giao diện tích đất nói trên cho UBND TP Thái Nguyên quản lý.