Theo thông tin bất thường Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - mã chứng khoán TDH) gửi lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) về việc đã nhận thông báo từ nhiệm chức danh tổng giám đốc của ông Đàm Mạnh Cường.

Trong thông báo từ nhiệm, ông Đàm Mạnh Cường nêu rõ HĐQT Thuduc House đã bổ nhiệm ông vào vị trí tổng giám đốc từ 30/11/2021. Đây là khoảng thời gian rất khó khăn của ThuducHouse khi một mặt phải giải quyết các tồn đọng từ vụ án linh kiện điện tử để lại, một mặt phải thể hiện quan điểm cứng rắn trong thực hiện thủ tục pháp lý, dành lại quyền kiểm soát hợp pháp tại Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Quan trọng hơn là sắp xếp tinh gọn bộ máy, điều hành mô hình hoạt động kinh doanh để đảm bảo tính vận hành thường xuyên của Thuduc House trong bối cảnh bị Cục thuế TP.HCM áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính.

Tổng Giám đốc Thuduc House xin từ nhiệm
Tổng Giám đốc Thuduc House, ông Đàm Mạnh Cường xin từ nhiệm. Ảnh internet

Trong suốt thời gian đảm nhiệm vị trí này, tập thể nhân viên Thuduc House đã đoàn kết, cùng cố gắng giữ gìn sự ổn định của công ty, tiết giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo đời sống của cán bộ nhân viên, các hoạt động mới cũng như từng bước đi vào quỹ đạo và có lợi nhuận, tăng cường việc khai thác các tài sản để tạo nguồn thu ổn định trong thời gian chờ đợi những cơ hội tốt hơn trong tương lai.

Từ tháng 8/2023, TDH đã có sự thay đổi về cổ đông lớn và các thành viên HĐQT mới. Qua một khoảng thời gian hợp tác cùng, ông Đàm Mạnh Cường cho biết, nhận thấy bản thân không đáp ứng được những tiêu chí mà HĐQT mới yêu cầu cho những định hướng, hoạt động mới của TDH. Vì thế, ông làm thông báo đến HĐQT xin từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025 để Công ty tìm kiếm một nhân sự khác phù hợp với định hướng phát triển mới.

Về tình hình kinh doanh, Theo BCTC kiểm toán 2023 vừa công bốm Thuduchouse ghi nhận lỗ ròng thêm 14 tỷ đồng, qua đó nâng mức lỗ ròng cả năm lên hơn 62 tỷ đồng.

Theo giải trình, nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch trên là vì chi phí tài chính tăng 27% so với báo cáo tự lập, do trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư; chi phí quản lý tăng 4% do tăng trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và chi phí dịch vụ mua ngoài; từ lãi khác gần 5 tỷ đồng chuyển thành lỗ khác gần 1 tỷ đồng do điều chỉnh giảm thu nhập khác từ hoạt động thanh lý tài sản, đồng thời ghi nhận tăng chi phí khác của dự án đã hoàn thành.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM có thông báo giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TDH theo quyết định số 169 ngày 11/4/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM. Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 của TDH là số âm căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023, cổ phiếu chưa đáp ứng theo quy định.

Cũng trong ngày 10/4, Thuduc House cho biết đã nhận được thông báo về việc thực hiện các biện pháp đối với người nộp thuế và quyết định của Cục thuế TP HCM về cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản với số tiền gần 92 tỷ đồng.