TTCP đã chỉ rõ rằng, trong đầu tư xây dựng, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã sai phạm trong việc thực hiện góp vốn dự án tại 152 Trần Phú, TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể, không thực hiện đánh giá lại tài sản là không đúng quy định về quản lý tài sản doanh nghiệp Nhà nước; làm trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vi phạm pháp luật về chuyển nhượng tài sản doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ khi chuyển nhượng 30.927,7m2 tại 152 Trần Phú không xin phép Thủ tướng Chính phủ; không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, có nguy cơ thất thoát tiền của Nhà nước, của doanh nghiệp.

Việc thực hiện dự án tại số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội đã có một số sai phạm. Dự án kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ di dời nhà máy Thuốc lá Thăng Long, đến hiệu quả sử dụng vốn của Tổng Công ty Thuốc lá… Một số dự án đầu tư chậm tiến độ, thủ tục phải phê duyệt điều chỉnh nhiều lần, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả sản xuất kinh doanh… - Văn bản của Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Thông báo kết luận thanh tra cũng nêu rõ, trong quản lý sử dụng vốn, tài sản, một số công ty thành viên như Công ty Thuốc lá Thăng Long Công ty Thuốc lá Sài Gòn , Công ty CP Ngân Sơn, Công ty CP Hòa Việt chưa ban hành quy chế quản lý sử dụng tài sản; chưa xây dựng mức dự trữ hàng tồn kho, lượng hàng tồn kho lớn gây ứ đọng vốn, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh .

Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam cũng chưa ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong các hoạt động bảo đảm tính liên tục cho sản xuất, kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp.

Một số chi phí không phù hợp với hoạt động kinh doanh, phải loại khỏi chi phí khi xác định trị giá tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bổ sung hơn 38,5 tỷ đồng.

"Công ty Thuốc lá Thăng Long giữ lại hơn 73 tỷ đổng vốn bổ sung cho dự án đầu tư của 2 công ty thành viên (Thanh Hóa, Bắc Sơn) là chưa phù hợp với Quyết định của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam", thông báo nêu rõ.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an điều tra dấu hiệu sai phạm tại Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam và doanh nghiệp tư nhân Tuấn Dung. Ảnh: Internet
Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an điều tra dấu hiệu sai phạm tại Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam và doanh nghiệp tư nhân Tuấn Dung. Ảnh: Internet

Liên quan đến việc nhập thuốc lá nguyên liệu, trồng, chế biến nguyên liệu thuốc lá; sản xuất thuốc lá điếu, phân phối sản phẩm thuốc lá, hoạt động mua nguyên liệu thuốc lá, Thanh tra Chính phủ xác định còn một số tồn tại cần khắc phục như mua nguyên liệu thuốc lá của người trồng theo hình thức mua xô; bán lại nguyên liệu thuốc lá khi không có giấy phép mua bán nguyên liệu; không tổ chức chào hàng cạnh tranh để quyết định giá mua nguyên liệu.

Sử dụng nguồn phát triển thị trường tổ chức đi nước ngoài, trong đó nhiều đối tượng không đúng với mục đích chuyến đi. Nguồn gốc một số nguyên liệu thuốc lá của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Dung bán cho một số công ty thành viên có dấu hiệu hợp thức hóa nguyên liệu thuốc lá không hợp pháp.

Về trách nhiệm để xảy ra những sai phạm trên, Thanh tra Chính phủ nêu rõ thuộc về Hội đồng thành viên, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc, Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long.

Từ kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam báo cáo quá trình thực hiện Dự án tại 235 Nguyễn Trãi để xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước khi tiếp tục thực hiện, trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải đấu giá theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam chỉ đạo Công ty Thuốc lá Thăng Long rà soát toàn vộ vốn điều lệ đã điều chỉnh cho Công ty Thuốc lá Thăng Long tại Quyết định 171/QĐ-TLVN và số vốn điều lệ đã bổ sung cho các công ty thành viên trong đó có khoản tiền hơn 73 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam chỉ đạo Công ty Thuốc lá Thăng Long thực hiện nộp 6,7 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tính thiếu do một số khoản chi không được giảm trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.