Làn sóng COVID-19 lần thứ tư khiến nhiều địa phương trên cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, sản xuất bị đình trệ, chuỗi cung ứng đứt gãy, các chỉ số chính của nền kinh tế sụt giảm, sức mua của người dân giảm mạnh, đời sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao.

Tuy nhiên, đến những tháng cuối năm 2021, với chiến dịch tiêm chủng thần tốc, tỷ lệ bao phủ vaccine, kinh tế Việt Nam đã có những phục hồi tích cực. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV/2021 tăng 5,22% so với cùng kỳ năm trước, đưa tốc độ tăng GDP năm 2021 của Việt Nam lên 2,58%.

Nhiều địa phương mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, duy trì phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh, xã hội. Cả nước có 54 địa phương tăng trưởng GRDP cao hơn năm trước và 9 địa phương tăng trưởng âm.

Trong số các tỉnh, thành đạt mức tăng trưởng cao nhất, Hải Phòng và Quảng Ninh dẫn đầu cả nước. Trong đó, Hải Phòng đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 là 12,38%.

Mặc dù dẫn đầu cả nước với tốc độ tăng GRDP nhưng kinh tế thành phố Hải Phòng cũng chịu tác động lớn từ dịch bệnh, nhiều chỉ tiêu đều thấp hơn kế hoạch đề ra. Trong mức tăng trưởng 12,38% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,49%, đóng góp 0,06 điểm. Khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 19,04%, đóng góp 9,85 điểm %. Khu vực dịch vụ tăng 5,13%, đóng góp 1,96 điểm %. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,21%, đóng góp 0,51 điểm % vào mức tăng chung.

Địa phương thứ hai có GRDP ở mức 2 con số là tỉnh Quảng Ninh với mức tăng 10,28%. Với kết quả này, Quảng Ninh nằm trong nhóm các địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng cao và là tỉnh liên tục trong 6 năm liền có tốc độ tăng trưởng 2 con số. Trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,51%, cao hơn 0,5 điểm % so với cùng kỳ; Công nghiệp và xây dựng tăng 14,59%, tăng cao hơn 1,73 điểm % so với cùng kỳ.

Trong khi đó, GRDP của Hà Nội năm 2021 ước tính tăng 2,92% so với năm 2020, thấp hơn mức tăng trưởng 4,18% của năm 2020. Khu vực công nghiệp và xây dựng ước tính tăng 3,85%, đóng góp 0,87 điểm % vào mức tăng GRDP toàn Thành phố. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng công nghiệp trên địa bàn mặc dù sản xuất cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch, nhất là các ngành sản xuất, xuất khẩu sản phẩm và sử dụng nhiều nguyên, vật liệu, phụ kiện nhập khẩu. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,46%, đóng góp 0,07 điểm %. Khu vực dịch vụ tăng 2,71%, đóng góp 1,72 điểm %. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tính tăng 2,19%, đóng góp 0,25 điểm % mức tăng chung.

Dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực du lịch, một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng. Bên cạnh đó sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong quý III/2021, khi dịch bùng phát mạnh tại địa phương. Trong mức tăng 0,18% của toàn nền kinh tế thành phố Đà Nẵng, duy nhất có khu vực dịch vụ tăng 1,24%, đóng góp 0,83 điểm % vào tốc độ tăng chung. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 2,38%, làm giảm 0,05 điểm %. Khu vực công nghiệp, xây dựng giảm 2,13%, làm giảm 0,45 điểm %. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 1,44%, làm giảm 0,15 điểm %.

Tăng trưởng GRDP năm 2021 của Cần Thơ giảm 2,79% so với năm trước. Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,12%, đóng góp 0,13 điểm % vào mức tăng chung. Khu vực dịch vụ tăng 0,79%, đóng góp 0,40 điểm %. Khu vực công nghiệp và xây dựng giảm mạnh 10,70%, làm giảm 3,31 điểm %. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 0,16%, làm giảm 0,01 điểm %.

Kinh tế – xã hội TP Hồ Chí Minh năm 2021 suy giảm nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19. Theo đó, tăng trưởng GRDP thấp nhất cả nước với mức giảm 6,78% so với năm trước, trong đó quý III giảm hơn 24% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực dịch vụ (chiếm 64,3% GRDP của thành phố), giảm 5,5% so với năm trước, làm giảm 3,41 điểm % trong tốc độ tăng chung của toàn nền kinh tế TP. Khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 12,96%, làm giảm 3,24 điểm %. Khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản giảm 13,68%, làm giảm 0,07 điểm %. Thuế sản phẩm giảm 0,43%, làm giảm 0,05 điểm %.

Như vậy, trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Hải Phòng là địa phương có tốc độ tăng GRDP năm 2021 dẫn đầu cả nước. Mặc dù có tốc độ tăng trưởng cao hơn cả nước nhưng GRDP của Hà Nội chỉ tăng 2,92%, xếp vị trí thứ 40/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đà Nẵng duy trì tăng trưởng dương nhưng với mức tăng nhẹ 0,18%. Tăng trưởng GRDP của Cần Thơ giảm 2,79% và TP Hồ Chí Minh giảm 6,78%, thấp nhất cả nước.