Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, chiếu theo quy định tại Điểm 2.2, Khoản 2, Mục IV Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương; Điều 55 Luật Quản lý tài sản công năm 2017; khoản 3 Điều 46 Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý tài sản công và theo khoản 2, Điều 2, Quyết định 01/2019/QĐ-UBND ngày 14/2/2019 của UBND tỉnh; điểm d khoản 1, Điều 118, Luật Đất đai 2013, thì việc cho thuê lại Dinh I và các biệt thự, đất trong khuôn viên phải thông qua hình thức đấu giá.

Do đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài nguyên - Môi trường lập thủ tục chấm dứt hợp đồng thuê đất. Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát trình phê duyệt số tiền hoàn trả cho nhà đầu tư này.

UBND TP Đà Lạt được giao lập thủ tục chấm dứt hợp đồng thuê nhà, xây dựng phương án quản lý, sử dụng Dinh I và phương án đấu giá quyền thuê tài sản gắn liền với đất để thực hiện trong quý II/2023.

Đồng thời, xây dựng phương án quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở nhà, đất và phương án đấu giá quyền thuê tài sản sở hữu nhà nước gắn liền với đất ở Dinh I trình thẩm định phê duyệt theo quy định để tổ chức thực hiện trong quý II/2023.

Dinh I - Đà Lạt. Ảnh: Thanh Niên
Dinh I - Đà Lạt. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, vào tháng 6/2015, Lâm Đồng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Hoàn Cầu Đà Lạt thực hiện dự án King Palace tại phường 10, TP Đà Lạt.

Dự án này có diện tích khoảng 18,2 ha, tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng các hạng mục gồm 150 - 200 phòng khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị - nhà hàng 500 - 800 chỗ để đáp ứng nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng.

Theo tiến độ đề ra ban đầu, dự án sẽ triển khai giai đoạn 1 từ tháng 11/2014 và hoàn thành giai đoạn 2 vào tháng 12/2016. Theo báo cáo của Hoàn Cầu Đà Lạt, tính đến ngày 14/10/2021, doanh nghiệp đã bỏ chi phí đầu tư xây dựng dự án King Palace với số tiền khoảng 111 tỷ đồng.

Vào năm 2020, Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án King Palace.

Từ tháng 8/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chấm dứt hoạt động đầu tư dự án King Palace, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, các đơn vị liên quan chấm dứt hoạt động, thanh lý hợp đồng, hoàn trả lại chi phí đầu tư cho doanh nghiệp, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn tất.

Trong thời gian này, Công ty Hoàn Cầu Đà Lạt tiếp tục có đơn đề nghị tỉnh Lâm Đồng, Thanh tra Chính phủ xem xét lại việc thu hồi dự án, qua đó kiến nghị tiếp tục thuê lại Dinh I và các biệt thự, đất trong khuôn viên.