UBND tỉnh Kon Tum đã có kết luận thanh tra 25 dự án đầu tư trên địa bàn huyện Kon Plông. Các dự án này có tổng vốn đăng ký hơn 7.900 tỉ đồng, diện tích đất dự kiến sử dụng là 3.379 ha.

Theo kết luận thanh tra của UBND tỉnh Kon Tum: Có 23/25 dự án chậm tiến độ; 23/25 dự án chưa báo cáo hoạt động đầu tư đầy đủ, kịp thời theo quy định; 7/25 dự án chưa thực hiện việc ký quỹ đảm bảo dự án là vi phạm luật đầu tư; 24/25 dự án chưa thực hiện báo cáo, giám sát, đánh giá về môi trường; 5/25 dự án xây dựng các hạng mục dự án khi nhà đầu tư chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và một số dự án vi phạm về sử dụng đất.

Điển hình một số dự án như dự án sản xuất nông nghiệp; Dự án Nông trại hữu cơ tổng hợp sản xuất rau củ quả xứ lạnh xuất khẩu, kết hợp chăn nuôi trên địa bàn xã Đắk Long (nhà đầu tư Công ty TNHH Kon Tum Bellest), chậm tiến độ 3 năm 6 tháng, nhà đầu tư nuôi heo chưa thực hiện định kỳ báo cáo giám sát môi trường.

Đặc biệt, có bốn dự án làm ảnh hưởng gần sáu ha rừng, gồm: Dự án ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng một số cây dược liệu quý hiếm của Công ty CP dược liệu Mê Kông; dự án khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái Măng Đen của Công ty TNHH Hoàng Tùng; dự án Nông trại hữu cơ Tuyết Sơn Kon Plông của HTX Nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông; dự án kinh doanh vườn hoa cây cảnh và du lịch sinh thái của Công ty CP MDEN.

Nhiều dự án ở huyện Kon Plong vi phạm lĩnh vực xây dựng, môi trường và chậm tiến độ. Ảnh: Báo Thanh tra
Nhiều dự án ở huyện Kon Plong vi phạm lĩnh vực xây dựng, môi trường và chậm tiến độ. Ảnh: Báo Thanh tra

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum quyết định chấm dứt hoạt động 5 dự án với lý do nhà đầu tư không thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án và nhà đầu tư tự chấm dứt đầu tư.

Cụ thể, 5 dự án này bao gồm:

Dự án trồng rau, hoa, cây ăn quả xứ lạnh gắn với thí điểm trồn xen sâm dây; Dự án trồng dược liệu dưới tán rừng kết hợp với du lịch sinh thái để quản lý, bảo vệ rừng; Dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng; Dự án nuôi và chế biến các sản phẩm từ giun quế và Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Calama.

Nguyên nhân là các nhà đầu tư không thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án và nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Ngoài ra, 2 dự án Nông trại hữu cơ tổng hợp sản xuất rau, củ, quả xứ lạnh xuất khẩu kết hợp chăn nuôi trên địa bàn xã Đăk Long và dự án Nông trại hữu cơ Tuyết Sơn Kon Plông bị chấm dứt một phần hoạt động do vi phạm tiến độ đầu tư.

UBND tỉnh Kon Tum cũng quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 18 nhà đầu tư dự án mắc vi phạm.

Ngoài việc yêu cầu các sở: Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công thương, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông và UBND huyện Kon Plông chỉ đạo, chấn chỉnh có biện pháp khắc phục sai phạm của các DA trong thời gian tới; UBND tỉnh còn yêu cầu UBND huyện Kon Plông tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức rà soát, kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn huyện.

UBND huyện chủ động phối hợp với các nhà đầu tư, các sở, ngành chức năng của tỉnh giải quyết các tồn tại, vướng mắc và vi phạm có tính chất tương tự 25 dự án trên để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Sở KH&ĐT và các đơn vị liên quan đề xuất cấp thẩm quyền xem xét chỉ đạo xử lý.