Kiến nghị giao VEC tự bố trí vốn đối ứng làm cao tốc Bến Lức - Long Thành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Tờ trình số 8536/TTr – BKHĐT gửi Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí vốn đối ứng cho Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành giai đoạn 1 do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

Theo tờ trình này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị thông qua nghị quyết về việc giao VEC có trách nhiệm tự cân đối, bố trí số vốn đối ứng để tiếp tục triển khai dự án. Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và VEC chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chinh về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo.

Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành giai đoạn 1 được Thủ tướng phê duyệt danh mục vào ngày 5/10/2010. Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết dịnh số 2925/QĐ – BGTVT ngày 8/10/2021 phê duyệt Dự án và Quyết định số 5096/QĐ – BGTVT ngày 31/12/2014 phê duyệt điều chỉnh dự án.

Theo đó, dự án có chiều dài 57,8 km, tổng mức đầu tư 31.320 tỷ đồng, gồm vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) (13.654,6 tỷ đồng), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) (11.975,7 tỷ đồng) và vốn đối ứng 5.689,7 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ năm 2014, dừng thi công từ giữa năm 2019 do vướng mắc về cơ sở pháp lý; trong đó có việc bố trí vốn (ODA, vốn đối ứng).

Cho đến thời điểm dừng thi công, tổng vốn đối ứng từ ngân sách Nhà nước bố trí cho Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành giai đoạn 1 là 3.882 tỷ đồng.

Việc VEC không được tiếp tục được bố trí vốn đối ứng là do theo Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ; Nghị định số 94/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công, người vay lại (VEC - chủ đầu tư dự án) phải tự thu xếp nguồn vốn đối ứng.

Bên cạnh đó, việc tiếp tục giao vốn đối ứng cho dự án qua đầu mối nhận kế hoạch là Bộ Giao thông Vận tải chưa phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật Ngân sách nhà nước về phân bổ và giao dự toán ngân sách do từ năm 2019 VEC đã là doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu (không phải là đơn vị dự toán trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải).

Để giải quyết vướng mắc này, tại Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 17/6/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo đề xuất Chính phủ phương án VEC tự cân đối, bố trí số vốn đối ứng còn lại từ năm 2019 để sớm tiếp tục triển khai Dự án.

Tuy nhiên, để thực hiện phương án này, Chính phủ cần xem xét, ban hành Nghị quyết mới thay thế nội dung về trách nhiệm bố trí vốn đối ứng tại Nghị quyết số 104/NQ-CP đang còn hiệu lực theo hướng thay đổi về trách nhiệm bố trí vốn đối ứng của Dự án từ ngân sách nhà nước sang cho VEC tự cân đối, bố trí.

Qua qua rà soát, cập nhật toàn bộ các chi phí thực hiện dự án đến thời điểm hiện nay, VEC cho biết nhu cầu vốn 4 đối ứng còn lại của dự án là khoảng 758 tỷ đồng trong tổng số 1.807 tỷ đồng theo tổng mức đầu tư được duyệt. Đơn vị này cũng khẳng định đảm bảo đầy đủ nghĩa vụ trả nợ đã cam kết, đảm bảo đủ nguồn lực để tự cân đối được số vốn đối ứng còn lại từ năm 2019 đến khi kết thúc dự án.

Tin bất động sản ngày 29/11: Kiến nghị giao VEC tự bố trí vốn đối ứng làm cao tốc Bến Lức - Long Thành
Kiến nghị giao VEC tự bố trí vốn đối ứng cho cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc VEC tự cân đối, bố trí vốn đối ứng có ưu điểm là phù hợp với quy định tại Nghị định số 94/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công và Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 17/6/2022 của Văn phòng Chính phủ; không phải qua đầu mối Bộ Giao thông Vận tải nhận kế hoạch.

“Phương án này đảm bảo có thể triển khai được ngay, làm cơ sở để tiếp tục thi công Dự án trong điều kiện việc giải quyết tổng thể các khó khăn, vướng mắc của các dự án do VEC làm chủ đầu tư là vấn đề về lâu dài, cần có thời gian để có thể giải quyết căn cơ, đảm bảo khả năng trả nợ và tiếp tục hoạt động của VEC”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Giao thông Vận tải cũng vừa có tờ trình số 12266/BGTVT - KHĐT gửi Thủ tướng Chính phủ xin phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Việc điều chỉnh chủ trương này dựa trên cơ sở đề xuất của đơn vị chủ đầu tư là Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Có 2 nội dung tại Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành mà Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh. Thứ nhất là điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến ngày 30/9/2025. Thứ hai là điều chỉnh tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và cơ chế tài chính của dự án.

Trong thời gian vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo VEC rà soát, xây dựng tiến độ triển khai tổng thể đối với từng gói thầu xây lắp.

Theo báo cáo của VEC, đối với các gói thầu đoạn phía Tây, sử dụng vốn vay ADB, do Hiệp định vay vốn ADB đã đóng nên VEC đề xuất sử dụng vốn của VEC để hoàn thành khối lượng còn lại. Khối lượng còn lại tập trung chủ yếu tại các gói thầu A1, A2-2 và A4.

Tiến độ thi công đoạn phía Tây dự kiến như sau: Gói thầu A1 hoàn thành ngày 31/12/2023, gói thầu A2-1 hoàn thành ngày 30/12/2022, gói thầu A2-2 hoàn thành ngày 21/9/2023, gói thầu A3 hoàn thành ngày 12/12/2022 và gói thầu A4 hoàn thành ngày 30/6/2023. Như vậy, đoạn tuyến phía Tây sẽ hoàn thành toàn bộ vào ngày 31/12/2023.

Đối với các gói thầu đoạn giữa, sử dụng vốn vay JICA, thời gian thi công Gói thầu J1 là 22 tháng và Gói thầu J3 là 21 tháng (chưa bao gồm thời gian các nhà thầu thực hiện công tác huy động lại công trường từ 3 - 6 tháng).

Hiện nay nhà thầu J3 đã chấm dứt hợp đồng và VEC đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công mới. Dự kiến, các Gói thầu J1 và J3 hoàn thành vào Quý II/2025.

Đối với các gói thầu đoạn phía Đông, sử dụng vốn vay ADB, hiện Gói thầu A5 đã cơ bản hoàn thành. Gói thầu A7 sẽ hoàn thành ngày 30/9/2023. Do Nhà thầu A6 đã chấm dứt hợp đồng và VEC đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công mới nên Gói thầu A6 dự kiến sẽ hoàn thành Quý I /2024.

Ngoài ra, VEC đang nghiên cứu đầu tư bổ sung hoàn chỉnh nút giao Quốc lộ 51 theo quy mô hoàn chỉnh để đảm bảo kết nối liên thông với Quốc lộ 51 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào khai thác. Dự kiến, hạng mục công trình này hoàn thành vào Quý III/2025.

Với các lý do trên, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến ngày 30/9/2025.

Thành phố Thanh Hóa đề nghị 'khai tử' 2 dự án đất vàng do chủ đầu tư chây ì nộp tiền trúng đấu giá

Mới đây, UBND TP Thanh Hóa có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền về tiến độ nộp tiền sử dụng đất trúng đấu giá tại MBQH 3241 (phường Đông Hải) và MBQH 4961 (xã Thiệu Khánh).

Theo nội dung văn bản trên, ngày 15/10/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 4222 công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 1) Khu dịch vụ thương mại, văn phòng thuộc khu đô thị Đông Hương, phường Đông Hải (MBQH 3241) thành phố Thanh Hóa.

Dự án có tổng diện tích gần 60.000m2 (tương đương 375 lô đất). Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ADI - Công ty Cổ phần Đông Sơn Thanh Hóa (viết tắt là Liên danh ADI - Đông Sơn) là đơn vị tham gia, trúng đấu giá khu đất nêu trên.

Đến ngày 31/8/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND TP Thanh Hóa tiến hành bàn giao hơn 44.000m2 đất, tương đương với 335 lô đất ngoài thực địa, đồng thời làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Liên danh ADI - Đông Sơn để đầu tư xây dựng phần nhà thô theo quy định.

Đến thời điểm hiện tại đã quá 12 tháng, Liên danh ADI - Đông Sơn vẫn chưa triển khai xây dựng nhà thô trên phần diện tích đất đã được giao theo quy định.

Căn cứ theo Quyết định số 1326 ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa, trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày bàn giao đất, khách hành trúng đấu giá phải tổ chức xây dựng hoàn thành nhà thô đối với toàn bộ phần diện tích được giao theo đúng quy hoạch, thiết kế đô thị đã được phê duyệt.

Nếu quá thời hạn 12 tháng, người trúng đấu giá không triển khai thực hiện dự án hoặc chậm tiến độ đầu tư dự án quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép là vi phạm, xử lý thu hồi theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các quy định hiện hành khác có liên quan của Nhà nước.

Tiếp đến, đối với việc thực hiện nghĩa vụ tài chính tại dự án trên, tổng số tiền sử dụng đất mà Liên danh ADI - Đông Sơn phải nộp vào ngân sách Nhà nước là hơn 1.200 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, số tiền chậm nộp, chưa nộp ngân sách Nhà nước hơn 156 tỷ đồng. UBND TP Thanh Hóa đã làm việc, chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa - Đông Sơn nhiều lần đôn đốc Liên danh ADI - Đông Sơn nộp tiền nhưng đến nay, Liên danh ADI - Đông Sơn vẫn chưa nộp.

Từ thực tế trên, UBND TP Thanh Hóa đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét hủy kết quả trúng đấu giá phần diện tích đất chưa bàn giao là gần 14.000m2 (tương ứng 40 lô đất) và xem xét thu hồi phần diện tích hơn 44.000 m2 tương đương với 335 lô đất.

Theo tìm hiểu, MBQH 3241 được xem là khu "đất vàng" giữa trung tâm TP Thanh Hóa. Năm 2018, UBND TP Thanh Hóa đã tổ chức 2 cuộc đấu giá nhưng đều bị cơ quan chức năng “tuýt còi”.

Đến ngày 26/9/2019, sau 30 vòng, cuộc đấu giá MBQH 3241 có giá khởi điểm 666,4 tỉ đồng đã kết thúc với giá trúng thầu là 1.215 tỉ đồng, tăng thu cho ngân sách nhà nước thêm gần 549 tỉ đồng. Liên danh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ADI - Công ty cổ phần Đông Sơn Thanh Hóa là đơn vị trúng đấu giá mặt bằng trên.

Tin bất động sản ngày 29/11: Kiến nghị giao VEC tự bố trí vốn đối ứng làm cao tốc Bến Lức - Long Thành
Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng và dân cư thuộc khu đô thị Đông Hương, phường Đông Hải (MBQH 3241).

Dự án thứ 2 bị điểm tên trong văn bản số 6420 của UBND TP Thanh Hóa là dự án Khu dân cư thôn 6, xã Thiệu Khánh (nay là phường Thiệu Khánh), TP Thanh Hóa (MBQH 4961).

Dự án này được đưa ra đấu giá với tổng diện tích là gần 26.500m2 đất (tương đương 247 lô đất). Công ty cổ phần GEOVIETNAM (viết tắt là GEOVIETNAM) là đơn vị tham gia, trúng đấu giá. Ngày 19/6/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 2317 công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của dự án.

Tổng số tiền sử dụng đất mà GEOVIETNAM phải nộp vào ngân sách Nhà nước tại dự án này là hơn 122 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại số tiền GEOVIETNAM đã nộp là hơn 102 tỷ đồng, số tiền sử dụng đất còn phải nộp là hơn 19 tỷ đồng. Số tiền chậm nộp, chưa nộp ngân sách Nhà nước tính đến ngày 30/6/2022 là hơn 9,6 tỷ đồng.

Việc chậm nộp tiền sử dụng đất của GEOVIETNAM đã được UBND TP Thanh Hóa, Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa - Đông Sơn đôn đốc nhiều lần nhưng GEOVIETNAM vẫn chưa nộp số tiền còn lại.

UBND thành phố Thanh Hóa đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét hủy kết quả trúng đấu giá được phê duyệt tại Quyết định số 2317/QĐ-UBND, ngày 19/6/2020.

Phúc đáp những kiến nghị trên, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc giải quyết dứt điểm các vướng mắc tại dự án đấu giá quyền sử dụng đất thôn 6, xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa.

UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị UBND TP Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các ngành, đơn vị có liên quan, nghiên cứu đề nghị của Công ty cổ phần GeoVietNam, căn cứ quy định của pháp luật, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời, lập hồ sơ trình hủy quyết định công nhận trúng đấu giá, báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa (đồng thời gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 30/11/2022.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do UBND TP Thanh Hóa lập theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại mục 1 công văn này, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, căn cứ quy định của pháp luật, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, hủy quyết định công nhận trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn 6, xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa đảm bảo theo quy định.

Đà Nẵng: Tìm nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 1.700 tỷ đồng

Ngày 28/11, Sở KH&ĐT Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại khu đất chung cư số 5 thuộc khu B – Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội (NOXH) tại khu đất chung cư số 5 thuộc khu B – Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) với hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng NOXH để bán, cho thuê theo quy định pháp luật về nhà ở; khai thác kinh doanh phần thương mại, dịch vụ, tiện ích đồng bộ để đáp ứng như cầu của cư dân trong sự án.

Quy mô dân số tại dự án dự kiến gần 3.100 người. Quy mô dự kiến của dự án gồm diện tích đất xây dựng hơn 15.800m2, diện tích sàn xây dựng gần 146.000m2; loại nhà ở: căn hộ chung cư với số lượng khoảng 1.236 căn; số tầng dự kiến gồm 1 tầng hầm, 12 – 15 tầng nổi + tầng kỹ thuật; chiều cao công trình khoảng 57m; mật độ xây dựng dự kiến khoảng 54%; hệ số sử dụng đất khoảng 8,2 lần.

Diện tích đỗ xe gần 12.000m2, diện tích nhà sinh hoạt cộng đồng gần 1.000m2, diện tích nhà trẻ gần 1.900m2, diện tích các khu thiết yếu khác khoảng 20.500m2; hạng mục hạ tầng kỹ thuật kèm theo gồm san nền, sân nền giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh, hệ thống PCCC.

Cơ cấu sản phẩm nhà ở (căn hộ chung cư) gồm NOXH để bán, cho thuê đối với các đối tượng được hướng chính sách về NOXH theo quy định pháp luật về nhà ở; nhà ở thương mại (phần khai thác thương mại) bán theo giá kinh doanh thương mại nhằm bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành NOXH khi đầu tư.

Tin bất động sản ngày 29/11: Kiến nghị giao VEC tự bố trí vốn đối ứng làm cao tốc Bến Lức - Long Thành
Sơ đồ vị trí khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án chung cư số 5 thuộc khu B – Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ.

Theo quyết định, tiêu chuẩn diện tích NOXH tại dự án này gồm căn hộ chung cư được thiết kế, xây dựng khép kín, diện tích mỗi căn hộ tối thiểu 25m2, tối đa 70m2. Có thể đề xuất cho phép điều chỉnh tăng diện tích sử dụng căn hộ tối đa, nhưng mức tăng không quá 10% so với diện tích sử dụng căn hộ tối đa là 70m2 và bảo đảm tỷ lệ số căn hộ trong dự án xây dựng NOXH có diện tích sử dụng trên 70m2 không quá 10% tổng số căn hộ NOXH trong dự án.

Diện tích đất sử dụng của dự án gần 29.400m2; vốn đầu tư của dự án là 1.737 tỷ đồng (gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất). Thời gian hoạt động của dự án 50 năm; tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn trong vòng 3 năm; tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành là 3 năm kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án.

UBND TP Đà Nẵng giao BQL Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, nhà ở, xây dựng và pháp luật có liên quan.

Dự án khu dân cư Chợ Kênh F Mở Rộng tại Sóc Trăng

Chợ Kênh F Mở Rộng có vị trí tọa lạc tại mặt tiền ĐT 943, thuộc xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Dự án liền kề nút giao cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, dự án thừa hưởng trọn vẹn lợi thế về kết nối và giao thương nhờ tuyến đường lớn 943 và nằm cạnh kênh F.

Chợ Kênh F Mở Rộng có tổng diện tích quy hoạch toàn khu là 23.841,3 m2, được quy hoạch với mô hình đất nền. Dự án cung cấp ra thị trường 97 sản phẩm có diện tích đa dạng từ 75 – 110 m2.

Dự án sở hữu hạ tầng đồng bộ, lộ giới thông thoáng từ 9 – 12 m, nằm liền kề chợ Kênh F phù hợp cho việc kinh doanh và buôn bán. Bên cạnh đó, dự án còn nằm gần các tiện ích ngoại khu như Khu du lịch núi Sập, Thiền Viện Trúc Lâm An Giang, chùa Bà Chúa Xứ, trung tâm hành chính huyện Thoại Sơn…

Tin bất động sản ngày 29/11: Kiến nghị giao VEC tự bố trí vốn đối ứng làm cao tốc Bến Lức - Long Thành
Quy mô dự án Chợ Kênh F Mở Rộng Sóc Trăng.

Chủ đầu tư dự án Chợ Kênh F Mở Rộng Sóc Trăng là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Địa ốc Hòa Hiệp, đơn vị phân phối độc quyền của dự án Công ty Cổ phần dịch vụ bất động sản Nam Miền Tây.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Địa ốc Hòa Hiệp được thành lập ngày 18/10/2006, đặt trụ sở tại 35 Văn Chung, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động trong các lĩnh vực như: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, đầu tư xây dựng và khai thác chợ.

Ngày 19/10/2022, chủ đầu tư Hòa Hiệp cùng đơn vị phân phối dự án Nam Miền Tây tổ chức lễ ký kết hợp tác phân phối dự án Khu dân cư Chợ Kênh F Mở Rộng.

Các sản phẩm tại dự án có mức giá tham khảo trên thị trường từ 4,5 triệu đồng/m2.