Kết quả khắc phục sai phạm quy hoạch hai bên tuyến đường Lê Văn Lương

Ngày 26/7/2022, Thường trực Thành ủy ban hành Công văn số 454-CV/TU, trong đó giao Ban Cán sự đảng UBND TP định kỳ hàng quý báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 39/KL-TTr ngày 17/5/2022 của Thanh tra Bộ Xây dựng”.

Ngày 16/12/2022, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội có Văn bản số 835-CV/BNCTU/nc về việc kết quả tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 39/KL-TTr ngày 17/5/2022 của Thanh tra Bộ Xây dựng có nội dung: Đề nghị Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 39/KL-TTr để tổng hợp báo cáo Thường trực Thành ủy.

Ngày 5/1/2023, UBND TP Hà Nội đã có Văn bản số 136/VP-ĐT báo cáo kết quả thực hiện nội dung kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng, trong đó: Giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì, khẩn trương tổng hợp kết quả thực hiện của Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch Xây dựng, UBND các quận: Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông về thực hiện Kết luận thanh tra số 39/KL-TTr báo cáo UBND TP...;

Yêu cầu Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng và UBND các quận khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND TP tại Văn bản số 11699/2022/VP-ĐT, báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc để tổng hợp báo cáo; Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND các quận theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền khẩn trương phối hợp với Sở Xây dựng xử lý tồn tại, vi phạm theo đề nghị của Sở Xây dựng; báo cáo đề xuất UBND TP nội dung vượt thẩm quyền.

Kết quả thực hiện của Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Ngày 15/7/2022, Sở Quy hoạch-Kiến trúc đã có Văn bản số3068/QHKT-TTr và Văn bản số 3069/QHKT-TTr báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Thanh tra Bộ Xây dựng.

Theo các báo cáo, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã tổ chức công bố công khai kết luận thanh tra; ban hành kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra; tổ chức rà soát và triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị tại kết luận thanh tra. Hiện nay, một số nội dung đang được sở tiếp tục rà soát, thực hiện.

Kết quả thực hiện của Sở Xây dựng

Ngày 28/12/2022, Sở Xây dựng có Văn bản số 9863/SXD-TTr về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại một số dự án được nêu tại Kết luận thanh tra số 39/KL-TTr.

Theo báo cáo, Sở Xây dựng đã có các văn bản gửi UBND các quận và các chủ đầu tư có liên quan; Sở Xây dựng đã rà soát và đề xuất với UBND TP phương án khắc phục.

Kết quả thực hiện của UBND quận Thanh Xuân

Ngày 15/7/2022, UBND quận Thanh Xuân có Văn bản số 419/BC-UBND về việc báo cáo việc thực hiện Kết luận thanh tra số 39/KL-TTr; Ngày 19/10/2022, có Văn bản số 580/BC-UBND báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra.

Theo đó, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra; ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện kết luận thanh tra; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến cnội dung được kiến nghị tại kết luận thanh tra (Tập thể: UBND quận, Phòng Quản lý đô thị quận, UBND phường Nhân Chính, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, Phòng Giáo dục và đào tạo quận; 13 cá nhân). Tiếp tục khắc phục đối với các nội dung chưa thực hiện xong.

TP Hà Nội đã tích cực thực hiện các nội dung trong Kết luận thanh tra số 39 của Thanh tra Bộ Xây dựng.. Ảnh: Thanh Niên
TP Hà Nội đã tích cực thực hiện các nội dung trong Kết luận thanh tra số 39 của Thanh tra Bộ Xây dựng. Ảnh: Thanh Niên

Kết quả thực hiện của UBND quận Nam Từ Liêm

Ngày 15/7/2022, UBND quận Nam Từ Liêm có Văn bản số 1880/UBND-QLĐT báo cáo, kiến nghị và làm rõ một số nội dung về việc triển khai thực hiện kết luận thanh tra; Ngày 19/12/2022, có Văn bản số 3975/UBND-QLĐT về việc báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra. Đã tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân thuộc Phòng Quản lý đô thị quận, UBND phường Trung Văn, Đại Mỗ và Đội Quản lý TTXD quận. UBND quận đã có văn bản hướng dẫn chủ đầu tư, UBND các phường khắc phục nội dung kiến nghị tại kết luận thanh tra. Hiện nay, đang trong quá trình thực hiện.

Kết quả thực hiện của UBND quận Hà Đông

Ngày 15/7/2022, UBND quận Hà Đông có Văn bản số 390/BC-UBND về việc thực hiện nội dung Kết luận số 39/KL-TTr. Đã công khai nội dung kết luận thanh tra; ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra; tổ chức hội nghị làm việc với các phòng, ban, UBND phường có liên quan (Vạn Phúc, La Khê); yêu cầu các đơn vị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo, cán bộ, công chức qua các thời kỳ để xảy ra tồn tại, thiếu sót nêu trong kết luận thanh tra.

Hiện tại, quận Hà Đông và các phòng, ban, đơn vị liên quan đang triển khai công tác kiểm điểm theo quy định. Đối với tồn tại liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng, UBND quận Hà Đông đã chỉ đạo Đội Quản lý TTXD quận chủ trì phối hợp UBND các phường liên quan tổ chức làm việc, đôn đốc, thiết lập hồ sơ yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương có biện pháp khắc phục tồn tại về xây dựng tại dự án. Chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc (Công ty CP Thương mại và Đầu tư Toàn cầu GTC) đã khắc phục xong hạng mục công trình vi phạm tại ô đất P (A-P).

Kết quả thực hiện của UBND quận Cầu Giấy

Ngày 8/7/2022, UBND quận có Văn bản số 712/UBND-QLĐT về việc thực hiện nội dung kết luận thanh tra gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Ngày 15/7/2022, có Văn bản số 216/BC-UBND về việc báo cáo kết quả thực hiện nội dung kết luận thanh tra. UBND quận đã tổ chức công bố công khai kết luận thanh tra; tổ chức thông báo nội dung kết luận thanh tra tới tổ chức có liên quan; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, tổ chức liên quan đến các kiến nghị thanh tra thực hiện kết luận thanh tra.

Ngày 14/9/2022, có Văn bản số 1025/UBND-QLĐT về việc thực hiện nội dung kết luận thanh tra gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Theo nội dung văn bản, đã có 3 chủ đầu tư tự phá dỡ phần công trình có vi phạm trật tự xây dựng. UBND quận đã giao cơ quan chuyên môn và UBND phường Trung Hòa tiếp tục tuyên truyền, vận động các chủ đầu tư tự phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện 3 quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình còn tồn tại vi phạm.

Ngày 8/12/2022, UBND quận có Văn bản số 1445/UBND-QLĐT về việc xử lý vi phạm TTXD tại dự án trung tâm dịch vụ số 2 thuộc ô NN2 - Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Theo báo cáo, Chủ đầu tư đã tự giác phá dỡ phần mái bê tông cốt thép có diện tích 100m2.

Ngày 23/3/2023, có Văn bản số 352/UBND-QLĐT về việc báo cáo kết quả thực hiện nội dung kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Theo báo cáo, UBND quận đã có buổi làm việc với Công ty cổ phần Bể bơi thông minh và tổ chức cá nhân liên quan về việc phá dỡ phần công trình có vi phạm trật tự xây dựng. Hiện nay, UBND quận tiếp tục thực hiện, chỉ đạo thực hiện một số nội dung chưa thực hiện xong.

Kết quả thực hiện của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

Ngày 10/01/2023, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã có Văn bản số 78/VQH-KHTC về việc thực hiện kết luận thanh tra. Theo báo cáo, Viện đã ban hành kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra; tổ chức kiểm điểm đối với 4 tập thể; khắc phục nội dung kiến nghị tại kết luận thanh tra; rà soát, tiếp tục thực hiện nội dung chưa khắc phục xong.

Ngoài ra, cũng theo đại diện Thanh tra Bộ Xây dựng, đến thời điểm này Công ty cổ phần dịch vụ và kinh doanh bất động sản Hà Nội đã có Văn bản số 656/2022-CV; Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường đã có Văn bản số 193/NCHN-ĐT báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra. Một số chủ đầu tư có tồn tại được nêu trong kết luận thanh tra đã có kiểm điểm thực hiện kết luận thanh tra.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bãi bỏ quyết định về bồi thường không phù hợp Luật Đất đai

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ban hành quyết định (QĐ) số 22/2023 về việc bãi bỏ QĐ 66/2014 quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, diêm nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Lý do bãi bỏ là do nội dung của QĐ 66 không còn phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, từ khi áp dụng QĐ 66 để tính bồi thường tài sản cho các hộ dân khi nhà nước thu hồi đất, giá bồi thường tài sản phù hợp với tình hình thực tế nên được sự đồng thuận cao của hộ dân phải thu hồi.

Tuy nhiên, trong nhiều năm triển khai thực hiện áp dụng các quy định tại QĐ 66 đến nay đã phát sinh những điểm bất cập, những điểm không còn phù hợp với tình hình thực tế.

Nguyên nhân do tiến bộ về kỹ thuật nuôi trồng, công nghệ, kỹ thuật sản xuất và biến động về giá cả thị trường. Do đó các nội dung của QĐ 66 không còn phù hợp với với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Đất đai năm 2013 và QĐ 27/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bãi bỏ quyết định về bồi thường không phù hợp Luật Đất đai trong đó có bồi thường khi thu hồi đất diêm nghiệp. Ảnh minh họa
Bà Rịa - Vũng Tàu: Bãi bỏ quyết định về bồi thường không phù hợp Luật Đất đai trong đó có bồi thường khi thu hồi đất diêm nghiệp. Ảnh minh họa: Nguyen Bao Quan

Cụ thể, QĐ 66 có phạm vi áp dụng khá rộng, quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi trên cạn, diêm nghiệp trong khi những nội dung này không được Luật Đất đai năm 2013 giao cho cấp tỉnh quy định.

Ngoài ra, về ngành nông nghiệp theo QĐ 27 thì cấp 5 là trồng hoa hàng năm. Nhưng tại QĐ 66 việc phân cấp danh mục một số loại cây trồng ngắn ngày như cây hoa huệ, bông vạn thọ...lại ghi là nhóm bồi thường cây cảnh.

Do đó, căn cứ các quy định pháp luật, việc bãi bỏ QĐ 66 là cần thiết và phù hợp. Quyết định số 22 bãi bỏ quyết định số 66 có hiệu lực thi hành từ 5/6.

Thời gian qua, một số địa phương của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phản ánh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số dự án gặp khó khăn, vướng mắc vì người dân khiếu nại về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, diêm nghiệp theo QĐ 66. Do đó, các địa phương kiến nghị tỉnh xem xét lại QĐ này. Tỉnh đã giao Sở NN&PTNT phối hợp cùng sở ngành chuyên môn, địa phương nghiên cứu. Qua đó thống nhất đề xuất tỉnh bãi bỏ QĐ 66 như nêu trên.

Quảng Bình kêu gọi đầu tư dự án Khu đô thị Bảo Ninh 8

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình vừa ra thông báo kêu gọi nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Bảo Ninh 8, thuộc xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới.

Theo thông báo, dự án Khu đô thị Bảo Ninh 8 có sơ bộ tổng chi phí thực hiện 1.996 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư 66 tỷ đồng; diện tích sử dụng đất khoảng 203.627m2. Quy mô đầu tư của dự án bao gồm công trình hạ tầng kỹ thuật và phần công trình nhà ở với khoảng 230 căn chung cư nhà ở xã hội, khoảng 97 căn nhà ở thương mại thấp tầng và 343 lô đất chuyển nhượng.

Tiến độ thực hiện dự án không quá 6 năm kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc quyết định chấp thuận nhà đầu tư, dự kiến từ năm 2023 đến năm 2028.

Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Bảo Ninh 8 là 10 giờ 30 ngày 15/7/2023.

Vào đầu tháng 12/2022, Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Cần Thơ trụ sở tại số 68 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã có văn bản đề xuất đến UBND tỉnh Quảng Bình xin nghiên cứu đầu tư dự án.

Dự án chung cư Quảng Thắng River tại Thanh Hóa có giá khoảng 13,5 triệu đồng/m2

Quảng Thắng River có vị trí nằm tại mặt tiền đường Trịnh Kiểm, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Từ tuyến đường Trịnh Kiểm, kết nói trược tiếp đến các tuyến quốc lộ lớn như QL1A, QL10, QL45, thuận tiện kết nối kết các khu vực trong thành phố Thanh Hóa.

Chung cư Quảng Thắng River có tổng diện tích quy hoạch 13.694,1 m2 với diện tích xây dựng nhỏ chỉ 3.267 m2. Dự án được thiết kế với mô hình tòa tháp căn hộ chung cư, bao gồm 3 block cao 12 tầng nổi, 1 tầng hầm, cung cấp ra thị trường 423 sản phẩm căn hộ.

Tại tầng 1: Dự án được thiết kế với 9 căn hộ và nhà sinh hoạt cộng đồng.

Từ tầng 2 – 12: Các căn hộ đều được thiết kế 2 phòng ngủ, 2 ban công, 2 WC, phòng khách, phòng bếp, với diện tích đa dạng từ 58 m2 – 60 m2 - 61,5 m2 và 67 m2 (căn góc).

Chung cư Quảng Thắng River.
Chung cư Quảng Thắng River.

Dự án Quảng Thắng River nằm canh ngay Khu đô thị Xuân Hưng nên được thừa hưởng nhiều hệ thống tiện ích từ đây. Bên cạnh đó, Quảng Thắng River liên kết thuận lợi đến các tiện ích lân cận như: 3 phút đến trường chính trị Thanh Hóa, tổ hợp hệ thống bệnh viện, trung tâm hành chính, khu vực chợ Quảng Thắng; 5 phút đến trung tâm sự kiện White Place, hệ thống các trường đại học & cao đẳng; 7 phút đến Aeon Mall Thanh Hóa…

Chủ đầu tư dự án Quảng Thắng River là Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Bắc Miền Trung, được thành lập ngày 03/07/2014, đặt trụ sở tại số 01, Đông Hương 1, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Theo tìm hiểu dự án Quảng Thắng River có tên pháp lý là dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa. Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 11/2022.

Hiện dự án Quảng Thắng River đã hoàn thành tòa căn hộ chung cư CC3 và đang tiếp tục xây dựng các tòa tháp còn lại.

Sản phẩm tại Quảng Thắng River có mức giá bán trung bình (bao gồm VAT) khoảng 13,5 triệu đồng.