Tham dự Hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đại biểu thành phố Hà Nội dự tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có: Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã...

Lập đề án, cân nhắc kỹ lưỡng từng vấn đề cụ thể

Khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính là việc khó, nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành; tác động đến người dân, doanh nghiệp và các chủ thể khác. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển của đất nước, đây là yêu cầu cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà quán triệt các kết luận, nghị quyết của Trung ương.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà quán triệt các kết luận, nghị quyết của Trung ương.

Theo Thủ tướng Chính phủ, quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có thể gây xáo trộn cả trong hoạt động của các đơn vị hành chính và ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp. Do đó, các cấp, ngành phải quyết liệt chỉ đạo, điều hành thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính sao cho linh hoạt, hợp lý; bảo đảm bộ máy hành chính vẫn hoạt động trơn tru. Đặc biệt, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính sẽ dôi dư nhân lực, cơ sở vật chất…, do đó phải xử lý linh hoạt, phù hợp, tránh lãng phí nguồn lực của đất nước.

“Kinh nghiệm cho thấy nơi nào, chỗ nào thống nhất về mặt nhận thức, tư tưởng thì công việc suôn sẻ, nếu không thì sẽ gây ách tắc, chậm trễ, gây lãng phí nguồn lực”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Bộ Nội vụ quán triệt nội dung Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ về nội dung này. Lãnh đạo các bộ: Nông nghiệp và Nông thôn, Xây dựng, Tài chính, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Dân tộc, Quốc phòng đã trình bày hướng dẫn thực hiện các nôi dung liên quan.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự Hội nghị
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự Hội nghị.

Thảo luận tại Hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm trước đây và kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; cũng như nêu những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 17 huyện, 12 quận, 1 thị xã; 579 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 383 xã, 175 phường và 21 thị trấn. Chiếu theo các tiêu chí, Hà Nội có 1 đơn vị hành chính cấp huyện và 176 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 26 đơn vị cấp huyện phải thực hiện sắp xếp. Chỉ có 4 quận, huyện là Đông Anh, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm không có đơn vị hành chính phải thực hiện sắp xếp.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tham luận tại hội nghị
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, trong tất cả các vấn đề thành phố quan tâm, quan trọng nhất là sự tác động lớn nhất đến với người dân, còn mọi khó khăn khác thuộc về cơ quan hành chính, bộ máy, lĩnh vực hành chính đều có thể vượt qua. Trên cơ sở quán triệt nghiêm túc chủ trương, các nghị quyết của Trung ương, thành phố sẽ xây dựng kế hoạch, lập đề án chi tiết, cụ thể báo cáo Chính phủ. Trong đó, thành phố sẽ cân nhắc rất kỹ, đánh giá cụ thể cả những hệ quả, tác động về văn hóa, lịch sử, con người.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, lần này việc sắp xếp có nhiều khó khăn hơn so với giai đoạn 2019-2021. Thứ nhất là số đơn vị sắp xếp lớn hơn; có 39 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc 23 tỉnh, thành phố và 1.327 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 58 tỉnh, thành phố phải sắp xếp. Thứ hai, khi nhập một phần hoặc toàn bộ đơn vị hành chính nông thôn vào đô thị phải có đề án riêng; sắp xếp đô thị phải bảo đảm 100% tiêu chí đô thị. Thứ ba, việc sắp xếp phải phù hợp với quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị, nên phải làm đồng thời với công tác quy hoạch. Thứ tư, thời gian không có nhiều, việc triển khai bắt đầu từ ngày 1/8/2023, phải xong trước quý III năm 2024, nghĩa là có tổng cộng khoảng 13 tháng.

Phải tính tới đặc thù, không làm cực đoan, phiến diện

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, đây là hội nghị quan trọng nhằm triển khai các hướng dẫn cụ thể nhằm cụ thể hóa Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Sau hội nghị này, Văn phòng Chính phủ có văn bản cụ thể truyền đạt kết luận làm căn cứ để các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện.

Theo Thủ tướng Chính phủ, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là việc khó khăn, nhạy cảm, tác động tới nhiều người, xáo trộn tâm lý của người dân, doanh nghiệp; lại có nhiều điểm mới, khó khăn như Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nói; nên phải tiến hành bài bản, chắc chắn, kỹ lưỡng, khoa học; bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia; coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong giai đoạn tới. Nhiệm vụ trước tiên là phải tăng cường tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất, đồng thuận cao cả về nhận thức và hành động cả trong hệ thống chính trị, xã hội và với người dân. Trong đó, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch; làm tập trung, không dàn trải; không cầu toàn, không nóng vội; bảo đảm sự ổn định của hệ thống chính trị và đời sống nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc sắp xếp đơn vị hành chính phải có lộ trình, bước đi cụ thể, bố trí cả con người, vật chất, thời gian; có cách làm chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả; nơi nào có điều kiện thuận lợi thực hiện trước, nơi khó khăn có lộ trình thực hiện cụ thể.

Sắp xếp các đơn vị hành chính phải bảo đảm quy hoạch, bảo đảm phát huy nguồn lực để thúc đẩy phát triển của địa phương. Việc sắp xếp phải gắn đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng chính quyền số, xã hội số, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ, công chức cơ quan hành chính với người dân để phòng ngừa tiêu cực; tạo ra không gian phát triển mới; tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh; đồng thời, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống tinh thần vật chất của nhân dân, ổn định chính, bảo đảm an toàn, an dân và an ninh.

Thủ tướng lưu ý: “Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã vừa phải bảo đảm tiêu chí, tiêu chuẩn theo chủ trương, chú trọng các yếu tố đặc thù hài hòa, hợp lý và có hiệu quả, không làm cực đoan, phiến diện; phải rất khoa học và thực tiễn. Quá trình thực hiện có gì vướng mắc đối với người dân, doanh nghiệp, cộng đồng phải xử lý nhanh và hiệu quả”. Trên cơ sở các yêu cầu trên, các tỉnh, thành phải lập đề án có bước đi, lộ trình cụ thể bảo đảm tính khả thi để tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra.

Đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ sẽ thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phụ trách để nắm bắt tình hình, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ này.

Theo HNMO