Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2021 ước tính đạt 599,7 nghìn tỷ đồng, bằng 44,6% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 496 nghìn tỷ đồng, bằng 43,8%; thu từ dầu thô 13,6 nghìn tỷ đồng, bằng 58,7%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 89,5 nghìn tỷ đồng, bằng 50,1%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 60,2 nghìn tỷ đồng, bằng 40,6% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 93 nghìn tỷ đồng, bằng 46,7%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước 118,3 nghìn tỷ đồng, bằng 49,8%; thu thuế thu nhập cá nhân 58 nghìn tỷ đồng, bằng 53,8%; thu thuế bảo vệ môi trường 20,8 nghìn tỷ đồng, bằng 32,2%; thu tiền sử dụng đất 59 nghìn tỷ đồng, bằng 53%.

Tổng cục Thống kê cho hay, chi ngân sách nhà nước tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Thu ngân sách nhà nước giảm do tác động của dịch Covid-19 (Nguồn: Tài chính doanh nghiệp)
Thu ngân sách nhà nước giảm do tác động của dịch Covid-19 (Nguồn: Tài chính doanh nghiệp)

Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2021 ước tính đạt 517,5 nghìn tỷ đồng, bằng 30,7% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 380,6 nghìn tỷ đồng, bằng 36,7%; chi đầu tư phát triển 93,7 nghìn tỷ đồng, bằng 19,6%; chi trả nợ lãi 42,4 nghìn tỷ đồng, bằng 38,5%.

Trước đó, theo Bộ Tài chính, trong quý I/2021, mặc dù một số địa phương vẫn chịu ảnh hưởng của đợt tái bùng phát dịch bệnh Covid-19 do phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội. Song nhìn chung các hoạt động sản xuất - kinh doanh đã cơ bản trở lại bình thường và có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) trong quý I năm 2021.

Tổng thu NSNN quý I/2021 đạt 403,7 nghìn tỷ đồng, bằng 30,1% dự toán, tăng 0,3% so cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu nội địa đạt 30% dự toán, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2020; thu từ dầu thô đạt 34,6% dự toán, giảm gần 50%; cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 30,8% dự toán, tăng 9,7%.

Về tổng chi NSNN quý I/2021 đạt 341,9 nghìn tỷ đồng, bằng 20,3% dự toán, tăng0,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt gần 60,8 nghìntỷ đồng, bằng 12,7% dự toán, giảm 1,4%. Chi trả nợ lãi đạt 31 nghìn tỷ đồng, bằng28,2% dự toán, giảm 5,2%. Chi thường xuyên đạt 249,9 nghìn tỷ đồng, bằng 24,1%dự toán, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2020.