Diễn biến phiên giao dịch Thị trường chứng khoán ngày 19/9
Diễn biến phiên giao dịch thị trường chứng khoán ngày 19/9

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/9, VN-Index giảm 28,6 điểm (-2,32%) xuống 1.205,43 điểm. HNX-Index giảm 8,63 điểm (-3,16%) xuống 264,25 điểm. UPCoM-Index giảm 1,12 điểm (-1,25%) xuống 88,34 điểm.

Diễn biến càng trở nên tiêu cực, lực bán tăng mạnh trước phiên ATC (lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa dù đó là bất kỳ giá nào). Hàng loạt nhóm cổ phiếu chìm trong sắc đỏ.

Nhóm ngân hàng cũng chỉ còn 2 mã tăng giá là EIB và KLB, BAB đứng ở tham chiếu. Tất cả 24 mã cổ phiếu ngân hàng còn lại đều giảm giá; trong đó, SHB giảm 5,1%, TPB giảm 4,9%, NAB giảm 4,4%, LPB giảm 3,9%, STB giảm 3,8%, BID và MBB đều giảm 3,7%, VIB giảm 3,1%...

Tại nhóm cổ phiếu chứng khoán, chỉ còn duy nhất WSS giữ được sắc xanh. Hàng loạt mã chứng khoán giảm kịch sàn như: AGR, APG, ART, BCG, BSI, CTS, FTS, VCI, VIX. Các mã trụ cột như: SSI, SHS, HCM, VND, VDS, MBS… giảm rất sâu, nhiều mã giảm sát giá sàn.

Tại nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm cũng chỉ còn 2 mã ở chiều tăng giá là AIC và BLI. Hàng loạt mã giảm mạnh trong nhóm này như: BVH, BIC, BMI, PTI, PTI, PVI, VNR, MIG; trong đó, MIG giảm sàn.

Nhóm cổ phiếu dầu khí chỉ còn PVB tăng giá. Các mã BSR, OIL, PLX, POS, PTV, PVC, PVD và PVS giảm giá; trong đó, PVD giảm sàn.

Nhóm cổ phiếu hóa chất giảm mạnh, đặc biệt các cổ phiếu phân bón giảm sàn như: BFC, DCM, DPM.

Cổ phiếu ngành bất động sản cũng giảm giá rất sâu. Nhiều mã giảm hết biên độ như: AMD, BII, CKG, CSC, HDC, HDG, IDC, IDJ, KBC, KHG, LDG, LHG, PVL, VRC.

Nhóm cổ phiếu FLC, hiện còn 4 mã được giao dịch, có 3 mã giảm sàn, GAB không có thanh khoản trong thời gian dài. Những cổ phiếu còn được giao dịch của FLC, đều giảm sàn. KLF, ART, AMD hiện chỉ còn trên dưới 2.000 đồng/cổ phiếu. AMD đóng cửa còn gần 1 triệu cổ phiếu dư bán sàn. Cả 3 mã trắng bên mua.